Truy cập

Hôm nay:
25
Hôm qua:
10
Tuần này:
115
Tháng này:
279
Tất cả:
59998

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NTM XÃ TÉN TẰN

Ngày 18/11/2017 16:13:44

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NTM XÃ TÉN TẰN

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NTM XÃ TÉN TẦN

MỞ ĐẦU

I . Sự cần thiết phải lập Đề án xây dựng nông thôn mới

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn của xã trong những năm qua đã đạt nhiều thành tựu to lớn ,

Một ; Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực và đa dạng , các ngành nghề dịch vụ được hình thành; các điểm giao dịch mua bán hàng hoá nông sản được mở rộng; các làng nghề truyền thống được củng cố, phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nông thôn.

Hai ; Hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội ở nông thôn được xây dựng khang trang; các dịch vụ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nông dân được cung cấp ngày càng tốt hơn.

Ba ; An sinh xã hội được thực hiện tốt, huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư cho chương trình giảm nghèo, chăm lo giúp các đối tượng chính sách, người nghèo, người gặp khó khăn cơ nhỡ… từng bước ổn định cuộc sống.

Bốn ; Hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên; thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, sức mạnh tổng hợp của quần chúng ngày càng phát huy; an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững ổn định.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, thực trạng nông thôn trên địa bàn hiện nay còn tồn tại một số mặt hạn chế, yếu kém đó là:

Một; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động ở nông thôn còn chậm; các hình thức sản xuất chậm đổi mới; nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng chưa cao, năng lực cạnh tranh còn thấp; chất lượng lao động nông nghiệp, nông thôn còn thấp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa như huyện ta

Hai; Còn lúng túng trong việc xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu câu trồng, vật nuôi ở cơ sở; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn nhiều nơi còn yếu kém, chưa đồng bộ, tình trạng đầu tư dàn trải ,khai thác sử dụng kém hiệu quả vẩn còn phổ biến

Ba; tài nguyên thiên nhiênh bị khai thác quá mức ,môi trường sinh thái đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Bốn; Một số chính sách xã hội ở nông thôn triển khai thực hiện chậm và chưa đồng bộ; tình hình an ninh nông thôn nhiều nơi diễn biến phức tạp; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa bền vững, còn tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo cao; trình độ năng lực của một số cán bộ cơ sở còn yếu, chưa đủ sức giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của dân…

Để khắc phục những tồn tại yếu kém và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp ,nông dân và nông thôn của xã việc lập Đề án xây dựng nông thôn mới là cần thiết

II. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”;

- Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

Căn cứ Thông tư Hướng dẫn số 54/2009/TT-BNN&PTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKH&ĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

- Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/2/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Thông tư 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

- Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2010 và năm 2011;

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Quyết định số 2005/QĐ-UBND, ngày 07/06/2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030;

- chỉ thị số 10-CT/TU ngày 29/02/2012 của ban thường vụ tỉnh uỷ về việc tăng cường lảnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh thanh hoá giai đoạn 2012-2015

- Nghị quyết của Đảng bộ huyện Mường Lát nhiệm kỳ 2010 – 2015;

- Nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Phần I

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ NHÂN LỰC

I. Đặc điểm tự nhiên:

1. Vị trí địa lý

Tén Tằn là xã thuộc vùng cao, vùng sâu biên giới của huyện Mường Lát, cách thị trấn Mường Lát 12 km về phía Tây và cách trung tâm thành phố Thanh Hoá 250 km,

Có ranh giới tiếp giáp nh­ư sau:

Phía Nam giáp xã Pù Nhi;

Phía Tây giáp nước CHDCND Lào;

Phía Đông giáp xã Tam Chung và Thị trấn Mường Lát;

Phía Bắc giáp nước CHDCND Lào và xã Tam Chung.

2. Địa hình, địa chất

Đặc thù địa hình của xã Tén Tằn là núi cao, liên kết với nhau tạo thành những dãy núi liên hoàn, với các độ cao khác nhau tạo nên địa hình rất đa dạng và phức tạp. Độ cao trung bình từ 650-700 m, độ dốc lớn, trung bình từ 25o đến 35o, có nơi >35o.

Có hình lòng chảo nghiêng theo hướng Đông – Tây.

Về thuận lợi: Trung tâm của xã có tỉnh lộ 520 chạy qua, giáp vớí xã quang chiễu và thị trấn Mường Lát. bên cạnh dó có cửa khẩu việt lào (cửa khẩu Tén Tằn) là nơi giao thương giữa hai nước Việt Lào Với lợi thế về mặt vị trí địa lý là điều kiện cho Tén Tằn phát triển kinh tế tổng hợp, là tụ điểm giao lưu hàng hoá với các vùng miền trong và ngoài tỉnh

Về khó khăn: Địa hình phức tạp sản xuất nông nghiệp chủ yếu trên vùng đất dốc, vùng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bảo và gió tây nam khô hanh, ảnh hưởng rất nhiều cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như việc triển khai chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

3. Khí hậu thời tiết

Tén Tằn nằm tiểu vùng I vùng núi Tây Bắc của tỉnh Thanh Hoá, nên khí hậu thời tiết cũng mang đặc thù riêng, theo tài liệu khí tượng thuỷ văn của trạm khí tượng thuỷ văn Thanh Hoá, khí hậu thời tiết vùng biểu hiện như sau:

- Nhiệt độ không khí:

+ Nhiệt độ bình quân năm 230 C , nhiệt độ cao tuyệt đối 390 C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 50 C , biên độ chênh lệch ngày đêm 7 - 100 C

Lượng mưa:

Thường thấp so với trung bình toàn tỉnh. lượng mưa trung bình năm 1.266 mm, lượng mưa cao nhất 1.969 mm, lượng mưa thấp nhất 1.014 mm.

- Ẩm độ không khí:

+ Ẩm độ bình quân năm 84%, ẩm độ cao tuyệt đối 90%, ẩm độ thấp tuyệt đối 40%

- Chế độ gió: vùng chịu ảnh hưởng của hai loại gió chính là gió mùa Đông Bắc và gió phơn Tây Nam. Gió mùa Đông Bắc thường xuất hiện vào mùa đông, bình quân mỗi năm có khoảng 30 đợt gió mùa Đông Bắc mang theo không khí lạnh, khô làm nhiệt độ giảm xuống từ 5 - 100C so với nhiệt độ trung bình năm. Gió phơn Tây Nam là một loại hình thời tiết đặc trưng cho mùa hè của vùng Bắc Trung Bộ. Gió này thường xuất hiện vào đầu mùa hè. Gió phơn Tây Nam gây ra khí hậu khô, nóng và hạn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Với thời tiết nóng ẩm mưa nhiều, có mùa đông lạnh, đủ ánh sáng, tốc độ gió vừa phải, ít chịu ảnh hưởng của gió bão... vùng khí hậu núi cao khá thuận lợi cho việc phát triển trồng cây công nghiệp dài ngày: các loại cây ăn quả và phát triển lâm nghiệp, đặc biệt là trồng luồng. Tuy nhiên vùng cũng chịu một số thiên tai như lốc xoáy, lũ cuốn, nắng hạn kéo dài vào mùa hè và rét đậm vào mùa đông.

Nhìn chung khí hậu thời tiết phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển của cây trồng và con gia súc. Song cần lưu ý Tén Tằnthuộc vùng núi cao, nên chịu ảnh hưởng các yếu tố khí hậu khắc nghiệt, đặc biệt là hạn hán, bão lụt, gió nóng, mùa mưa thường có lũ quét, lủ ống và gió xoáy cần có giải pháp tích cực phòng ngừa hiện tượng thiên tai này.

4. Thuỷ văn và nước

a) Nguồn nước mặt

Trong xã có sông Mã chảy quavà nhiều con suối nhỏ và hợp thủy như suối Sim, Suối Bo, Suối Hỵa, Nghẹn…. Nguồn tài nguyên thiên nhiên về nước đã được khai thác sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh bằng việc xây dựng các hồ đập chứa nước. Đến nay đã đưa vào khai thác sử dụng 5 hồ đập nước nhỏ ở các con suối và hợp thủy lấy nước tưới cho cây lúa nước và giữ ẩm cho đất.

b) Nguồn nước ngầm:

Hiện chưa có tài liệu đánh giá cụ thể về nguồn nước ngầm ở Tén Tằn. Qua thăm dò khảo sát thực tế và đặc điểm địa hình cho thấy có rất nhiều mạch nước ngầm xuất lộ ở các chân núi, hiện tại đây là nguồn nước nhân dân đang sử dụng phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

II. Tài nguyên

1. Đất đai

Theo kết quả số liệu thống kê đất năm 2010 của huyện Mường Lát, Tén Tằn có tổng diện tích tự nhiên là 12059.37 ha

* Nhóm đất nông nghiệp: Có diện tích là 8667.11 ha chiếm 71,87% so với tổng diện tích tự nhiên

+ Đất sản xuất nông nghiệp: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn xã là 337.82 ha chiếm 3,9% tổng diện tích đất nông nghiệp.

- Đất trồng cây hàng năm 273.58 ha (Trong đó đất trồng lúa: 210.83 ha đất cây hàng năm khác 56.75ha). Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 6,0 ha

Đất trồng cây lâu năm: 64.24 ha

+ Đất lâm nghiệp: Tổng diện tích 8320.37 ha chiếm 96,0% tổng diện tích đất nông nghiệp (Trong đó rừng sản xuất 4134.16 ha ). Đất rừng phòng hộ là 4186.21 ha.

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: 8.92 ha chiếm 0.1% tổng diện tích đất nông nghiệp.

* Nhóm đất phi nông nghiệp: Diện tích 207.6.ha chiếm 1,72% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất ở: diện tích đất ở là 43.12 ha chiếm 20,77% tổng diện đất phi nông nghiệp (Đất ở nông thôn 43,12 ha)

+ Đất chuyên dùng diện tích 51,15 ha

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa 8,04 ha.

+ Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 105.29 ha

* Đất chưa sử dụng: Diện tích 3184.66 ha chiếm 26,41% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: Đất bằng chưa sử dụng: 27.47 ha. Đất đồi núi chưa sử dụng 3114.84 ha. Núi đá không có rừng cây 42.35 ha.

Nhìn chung hầu hết diện tích đất đã được khai thác sử dụng vào sản xuất nông, lâm nghiệp và các mục đích khác. Tuy nhiên, việc sử dụng đất nông nghiệp còn nhiều mặt hạn chế, chưa thể hiện hết được đất nào cây đó từ đó dẫn tới hiệu quả kinh tế đất chưa cao. Thời gian tới cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng kết hợp với đầu tư chiều sâu để nâng cao hệ số sử dụng đất.

2. Rừng: Diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Tén Tằn chiếm diện tích rất lớn là 8320,37 ha, chiếm 68,9% diện tích đất tự nhiên và chiếm 96,3% diện tích đất nông nghiệp và được phân ra 2 loại rừng. Trong đó diện tích rừng sản xuất là 4134,16 ha chiếm 49,69% tổng diện tích đất lâm nghiệp, rừng phòng hộ 4186,21ha chiếm 50,31% tổng diện tích đất lâm nghiệp. trong đó; rừng nhà nước quản lý .....rừng hợp tác xã quản lý........ rừng hộ gia đìng quản lý.....

Đánh giá lợi thế phát triển dựa trên tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên của xã. Điều kiện tự nhiên của xã cơ bản thuận lợi cho việc đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá. Vị trí địa lý thuận lợi nằm trên tuyến giao thông huyết mạch của huyện nối nhiều vùng thuận lợi tạo điều kiện cho phát triển giao lưu thương mại, trao đổi hàng hoá, văn hoá trong và ngoài vùng có cửa khẩu quốc gia với nước bạn Lào. Đây cũng là động lực cho việc phát triển sản xuất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hình thức nông sản hàng hóa; có điều kiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất phi nông nghiệp, tăng cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ. xã thuộc vùng cao biên giới được Nhà nước quan tâm với nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế

III. Nhân lực:

- Tình hình dân số, lao động việc làm

Theo số liệu thống kê 2012, dân số xã Tén Tằn là 3818 người tương ứng với 863 hộ gia đình .Trong đó, nam là 1.906 người chiếm 50,1%, nữ là 1.899 người chiếm 49,9%, có 3 dân tộc anh em sinh sống gồm: Dân tộc kinh 131 người, thái 3053 người, khơ mú 634 người;

Tổng số lao động trong tuổi đang làm việc năm 2012 là 2395 người (chiếm 62,7%) dân số

Trong đó:

+ Lao động nông lâm nghiệp, thuỷ sản 2183 người chiếm 91,1% tổng số lao động

+ Lao động phi nông nghiệp là 212 người chiếm 8,9% tổng số lao động

.* Đặc điểm dân cư

Dân cư phân bố không đồng đều theo đơn vị hành chính mà chủ yếu sống dọc theo các con sông, suối và các con đường chính. Mật độ dân cư thưa 51 người/km2, phân bố ở 7 bản.

* Chất lượng nguồn lao động

Nguồn lao động tương đối dồi dào, tuy nhiên chất lượng và năng suất lao động còn thấp, lao động phổ thông đơn thuần còn chiếm đại bộ phận. Lực lượng lao động có chuyên môn và trình độ quản lý còn thiếu nhiều. Lao động qua đào tạo có chuyên môn kỹ thuật còn quá thấp, lao động nông nghiệp chiêm tỷ lệ cao

Trong đó:

+ Trên ĐH, ĐH, CĐ: 54 người;

+ Trung cấp,sơ cấp 55 người;

+ Học nghề 102 người;

Hệ số sử dụng thời gian lao động đạt khoảng 70-75%, năng suất lao động chưa cao. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98%

IV. Đánh giá tiềm năng của xã.

-Thuận lợi:

- Có tiềm năng về đất đai, sông suối, rừng, , nguồn lao động dồi dào. , cơ bản thuận lợi cho việc phát triển nông, lâm nghiệp, chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá

Vị trí địa lý thuận lợi nằm trên tuyến giao thông huyết mạch của huyện nối nhiều vùng có cửa khẩu quốc gia tạo điều kiện cho phát triển giao lưu thương mại, trao đổi hàng hoá, văn hoá trong và ngoài vùng nhất là giao lưu hàng hoá với nước bạn Lào. Đây cũng là động lực, thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp theo hình thức sản xuất hàng hóa; có điều kiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất phi nông nghiệp, tăng cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ.

có hệ thống, sông suối đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho toàn bộ diện tích đất canh tác và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, mang lại hiệu quả trong sản xuất và đời sống

- Khó khăn:

- Phần lớn lao động chưa qua đào tạo, tập trung chủ yếu là lực lượng lao động nông nghiệp, hiệu quả lao động năng suất thấp.

- Việc sản xuất nông nghiệp và khai thác lâm sản mang tính tự phát, thiếu ý thức bảo vệ môi trường, có nguy cơ hủy hoại nguồn lợi thiên nhiên, phương pháp khai thác tiềm năng lợi thế của xã chưa được quy hoạch đúng mức.

- Trình độ năng lực, quản lý dự án của cán bộ xã còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên việc đối ứng ñeå xaây döïng cô sôû haï taàng còn gặp khó khăn, nhu cầu vốn trong xây dựng, sửa chữa đòi hỏi lớn do chi phí đầu tư cao từ đó hạn chế nguồn vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp;

- Hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao, ruộng đất manh mún, chăn nuôi nhỏ lẻ còn khá phổ biến dẫn tới giá thành sản xuất cao, giá trị thấp… đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, chưa thể vươn lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp.

Phần II.

THỰC TRẠNG NÔNG THÔN

A. Đánh giá thực trạng nông thôn theo Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Được phân theo từng nhóm với 19 Tiêu chí được sắp xếp thứ tự theo Bộ Tiêu chí quốc gia như sau:

I. Quy hoạch

1. Tiêu chí số 1 - Quy hoạch và phát triển theo quy hoạch

a. những quy hoạch đã có không cần bổ sung

- Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hoá và dịch vụ xã giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội- môi trường của xã giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá dân tộc giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

b. những quy hoạch cần bổ sung

- quy hoạch chi tiết trung tâm xã

- quy hoạch chi tiết chỉnh trang các khu dân cư hiện có

- quy hoạch chi tiết sản suất nông, lâm, thuỷ sản

- So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 1 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM . Đạt

II. Về Hạ tầng kinh tế - xã hội: gồm 8 tiêu chí, từ Tiêu chí số 2 đến Tiêu chí số 9.

2. Tiêu chí số 2 - Giao thông;

+ Tổng số Km đường giao thông trong xã, (gồm Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường trục xã, giao thông nông thôn, đường chuyên dùng...) 45,68 km;

+ Số Km đường trục xã; đường trục thôn, xóm; đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng: 31,68km;

+ Tổng số cầu, cống, ngầm, tràn trên đường xã, liên xã, đường trục thôn, xóm; đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng: Ngầm, tràn không

+ Đường xã, liên xã: Tổng số 14 km (tỉnh lộ), số km nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn 14 km; đạt 100% so với tổng số;

+ Đường bản, xóm: ); Tổng số 11,5km, số km cứng hóa đạt chuẩn: 2 km; đạt .17,39.% so với tổng số;

+ Đường ngõ, xóm: Tổng số 4,28 km, số km sạch, không lầy lội vào mùa mưa 3 km, đạt 70% so với tổng số, số km cứng hóa 0 km, đạt 0 % so với tổng số;

+ Đường trục chính nội đồng ; Tổng số 15,9 km; số km được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện:....0........km, đạt .......0...% so với tổng số.

Chưa có quy chế quản lý, công tác duy tu bảo dưỡng không được thực hiện thường xuyên và chưa có sự tham gia của cộng đồng dân cư trong công tác quản lý

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí chưa đạt, dự báo đến sau 2020 sẻ đạt

3. Tiêu chí số 3 - Thủy lợi

Hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn xã gồm có; đập 14 cái, mương 18,8 km, đã kiên cố 13,05 km gồm:

STT

Tªn B¶n

Tªn §Ëp Kªnh

ChiÒu Dµi §Ëp Kªnh

®· kiªn cè

1

B¶n Buèn

- §Ëp kªnh sép NÆm Co H¸ trªn: §Ëp, kªnh ®· x©y kiªn cè

- §Ëp kªnh sép NÆm Co H¸ trªn: §Ëp, kªnh ®· x©y kiªn cè

- §Ëp Co Hµo: §Ëp t¹m, kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Na Khµ: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Na Co MÞ: §Ëp t¹m, kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Toong Kiªng: §Ëp t¹m, kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Nµ Nam: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

- §Ëp Na Ta Låm: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

L = 1,9(km)

L = 520(m)

L = 350(m)

L= 550(m)

L= 850(m)

L=400(m)

L=550(m)

L=220(m)

L= 1,9 km

L =0,520km

2

Na Khµ

- §Ëp kªnh Anh §µi: §Ëp kªnh ®· x©y ( Nh­ng xuèng cÊp)

- §Ëp kªnh Na Kham: §Ëp x©y, kªnh míi x©y ®­îc 400(m) Cßn 2100 (m) lµ kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh sép NËm: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

L = 1,5 (km)

L = 2,5(km)

L = 1(km)

L = 1,5 (km)

L = 0,4 (km)

3

PiÒng Mßn

§· cøng ho¸ 1km. Cßn 1500m ®· x©y nh­ng kh«ng ®ñ n­íc, cÇn n©ng cÊp söa ch÷a.

L= 2,5km

L = 1,0 (km)

4

Chiªn Pôc

- M­¬ng ®· x©y

- §Ëp m­¬ng Pông: M­¬ng ®Êt

L= 1,8km

L= 1km

L = 1,8(km)

5

ChiÒng cång

- §· cã m­¬ng kiªn cè ( trong ®ã 1km ch­a cã n¾p, ®Ò nghÞ ®Çu t­)

L= 2km

L = 2 (km)

6

§oµn KÕt

- §Ëp m­¬ng PiÒng Hiªn: ®· x©y

- §Ëp m­¬ng Nµ Pan: ®· x©y

- M­¬ng Cµnh ngoµi: m­¬ng ®Êt

- M­¬ng Nµ Pan cò

L= 250m

L= 380m

L= 230m

L= 300m

L = 0,25km

L = 0,38km

L = 0,3 km

7

TÐn T»n

Cã 3km ®· cøng ho¸

3 km

L = 3(km)

- Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu cho sản xuất và cấp nước sinh hoạt, phòng chống bão lũ;

§· đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu chủ động cho diện tích gieo trồng lúa, diện tích rau màu, cấp nước sinh ho¹t

- Số km kênh mương do xã quản lý đã được cứng hóa, tỷ lệ 70 % so với tổng số và đạt 82,3 % Tiêu chí.

Các công trình thuỷ lợi chưa có chủ quản lý đích thực, chưa có sự tham gia của người dân trong quản lý, vận hành và khai thác công trình thuỷ lợi. Công trình không được duy tu, sửa chữa thường xuyên, chống xuống cấp hàng năm

- so với Tiêu chí; chưa đạt, dự báo đến 2020 sẽ đạt

4. Tiêu chí số 4 - Điện

Hiện trạng hệ thống điện trên địa bàn xã

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Hiện trạng 2010

Tổng số

Đạt tiêu chuẩn

Không đạt tiêu chuẩn

1

Số trạm biến áp

Trạm

5

5

0

2

Tổng dung lượng

KVA

750

3

Đường dây trung, cao thế

Km

12.0

12.0

0.0

4

Đường dây hạ thế

Km

11.0

7.0

4.0

Hiện tại trên địa bàn xã đã có 6 /7 bản có điện lưới với 5 trạm biến áp 150 KVA, 12 km đường điện trung, cao thế, 11 km đường dây hạ thế được đầu tư xây dựng, 1 bản chưa có điện

Tỷ lệ dân số được dùng điện đạt 77,7%

- Số hộ và tỷ lệ hộ được dùng điện thường xuyên, an toàn.

Tỷ lệ dân số được dùng điện đạt 77,7% (tiêu chí yêu cầu là 98%). So với tiêu chí chưa đạt, dự kiến 2020 sẽ đạt

5. Tiêu chí số 5 - Trường học

5.1 Tr­êng MÇm non TÐn T»n: Gåm cã 5 ®iÓm tr­êng. §iÓm tr­êng chÝnh ®Æt t¹i B¶n Na Khµ. C¸c ®iÓm tr­êng cßn l¹i ®Æt t¹i c¸c b¶n: PiÒng Mßn, TÐn T»n, Chiªn Pôc, §oµn KÕt.

- Sè phßng häc ®· cã: 18 phßng. Sè phßng häc ch­a ®¹t chuÈn: 8 .

- Sè phßng chøc n¨ng ®· cã: 2 Sè phßng häc chøc n¨ng cßn thiÕu: 7 c«ng tr×nh.

M« t¶ chi tiÕt c¸c ®iÓm tr­êng häc:

1.1. §iÓm tr­êng chÝnh: HiÖn ®­îc ®Æt t¹i b¶n Na Khµ.

- Sè phßng häc hiÖn cã: 6 phßng ®¹t chuÈn.

- DiÖn tÝch ®Êt ch­a ®­îc quy ho¹ch 3100m2

1.2. §iÓm PiÒng Mßn.

- Sè phßng häc hiÖn cã: 01 phßng cÊp 4 vµ 01 phßng t¹m, ®¹t chuÈn 0.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 735 m2.

1.3 §iÓm TÐn T»n:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 4 phßng ®¹t chuÈn

- Tæng diÖn tÝch ®Êt ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 1146 m2 .

1.4. §iÓm ChiÓn Pôc:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 2 phßng cÊp 4 vµ 01 phßng t¹m, ®¹t chuÈn 0.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 653 m2.

1.5. §iÓm §oµn KÕt:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 2 phßng cÊp 4, 01 phßng t¹m, ®¹t chuÈn 0.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 657 m2.

2. Tr­êng TiÓu häc TÐn t»n:

Gåm cã 5 ®iÓm tr­êng. §iÓm tr­êng chÝnh ®¹t t¹i TÐn T»n. C¸c ®iÓm lÎ cßn l¹i ®Æt t¹i b¶n: Na Khµ, Buèn, Chiªn Pôc, §oµn KÕt.

- Sè phßng häc ®· cã: 24 phßng. Sè phßng häc ®¹t chuÈn: 14 phßng.

- Sè phßng chøc n¨ng ®· cã: 0. Sè phßng häc chøc n¨ng cßn thiÕu: 14 phßng. C«ng tr×nh kh¸c: 7

M« t¶ chi tiÕt c¸c ®iÓm tr­êng häc:

2.1. §iÓm tr­êng chÝnh:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 4 phßng cÊp 4; 3 phßng HiÖu bé (cÇn c¶i t¹o l¹i) Trong ®ã ®¹t chuÈn 4 phßng.

- Sè phßng häc chøc n¨ng : 3. Nhu cÇu cÇn cã : 11 phßng.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt cña ®iÓm tr­êng chÝnh lµ: 2000 m2.

- Cã 4 phßng ë gi¸o viªn.

DiÖn tÝch ®ñ ®Ó x©y dùng tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia theo quy ®Þnh.

2.2. §iÓm lÎ Na Khµ:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 4 phßng. Trong ®ã ®¹t chuÈn 0 phßng.

- Sè phßng häc cßn thiÕu : 3 phßng.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt cña ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 3100 m2

2.3. §iÓm lÎ Chiªn Pôc:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 4 phßng. Trong ®ã ®¹t chuÈn 4 phßng.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt cña ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 1500 m2.

2.4. §iÓm lÎ Buèn:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 3 phßng. Trong ®ã ®¹t chuÈn 3 phßng.

Tæng diÖn tÝch ®Êt cña ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 1938 m2

2.5. §iÓm lÎ §oµn KÕt:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 6 phßng. Trong ®ã ®¹t chuÈn 3 phßng.

Tæng diÖn tÝch ®Êt cña ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 2079 m2

3. Tr­êng THCS TÐn T»n:

- Sè phßng häc ®· cã: 6 phßng. Sè phßng häc ®¹t chuÈn: 6 phßng.

- Sè phßng chøc n¨ng ®· cã: 0 Sè phßng häc chøc n¨ng cßn thiÕu: 15.

- Sè diÖn tÝch toµn tr­êng: 7664 m2. DiÖn tÝch ®ñ ®Ó x©y dùng tr­êng chuÈn.

6. Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hoá

§· có nhà văn hóa và khu thể thao xã nh­ng ch­a ®ñ chuÈn

Chưa có nhà văn hóa và khu thể thao của các bản

So với Tiêu chí chưa đạt , dự báo đến 2020 đạt

7. Tiêu chí số 7 - Chợ nông thôn

§· có chợ nông thôn nh­ng ch­a ®ñ chuÈn

Chưa đạt Dự báo đến 2020 đạt

8. Tiêu chí số 8 - Bưu điện

Có một điểm phục vụ bưu chính viễn thông cña x·

Chưa có điểm truy cập internet công cộng ở các thôn

so với Tiêu chí chưa đạt dự báo đến 2015 đạt

9. Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư

- Tổng số trong xã có 863 nhà ở dân cư, trong đó có 569 nhà đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, (chiếm 65,9%) còn lại 165 nhà chiếm 19,2% (không đảm bảo diện tích m2/người, xây dựng lâu năm chưa được cải tạo, nâng cấp...). Số nhà tạm, dột nát là 129 hộ chiếm 14,9%

- Tình trạng chung về xây dựng nhà ở dân cư: nhà ở của nhân dân trong xã phần lớn là nhà sàn khung gổ, thưng ván ,các công trình vệ sinh như nhà tắm , nhà tiêu , bể nước chưa đảm bảo theo quy định

* Đánh giá: so với tiêu chí nông thôn mới: chưa đạt . Dự báo đến năm 2020 sẽ đạt

III. Kinh tế và tổ chức sản xuất

10. Tiêu chí số 10 - Thu nhập

Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo, tốc độ phát triển chậm, một số tiềm năng sẵn có của địa phương (như đất, nguồn nước, lao động ...), cũng như các nguồn lực từ bên ngoài chưa được khai thác tốt. Diện tích các cây trồng kém hiệu quả, ảnh hưởng đến môi trường đất, diện tích lúa nước ít bình quân khoảng 0,24 ha/hộ, để tăng thu nhập đảm bảo cuộc sống, các hộ phải phát nương làm rẩy chủ yếu để trồng ngô . Chăn nuôi nhỏ lẻ ,chủ yếu dùng giống địa phương và dùng để lấy sức kéo, hình thức nuôi thả rông nên việc chăm sóc và kiểm soát dịch bệnh không đảm bảo việc chăn nuôi và trồng trọt chưa có quy hoạch dẩn đến sự mâu thuẩn trong quá trình phát triển. Giống cây trồng vẫn còn sử dụng một số giống cũ, năng suất và chất lượng thấp, việc áp dụng học kỹ thuật trong trông trọt và chăn nuôi còn hạn chế, sản phẩp chủ yếu làm ra để phục vụ cho tiêu dùng tại địa phương. Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo, nhưng vẫn còn mang tính tự túc tự cấp, khối lượng sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hoá ít và chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Hoạt động ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển; Tỷ trọng sản phẩm từ nông nghiệp trở thành hàng hoá chiếm khoảng 25% tổng sản phẩm sản xuất ra từ nông nghiệp

Thu nhập bình quân đầu người/năm của xã ước đạt 8,0 triệu đồng / người/năm

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí chưa đạt, dự báo: đến năm 2020 sẻ đạt

11. Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo

Số hộ nghèo 460/863 hộ với tỷ lệ là 53,3%

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí chưa đạt: dự báo đến 2020

12. Tiêu chí số 12 - Cơ cấu lao động

Tổng số lao động trong độ tuổi đang làm việc năm 2012 là 2395 người (chiếm 62,7%) tổng dân số

Trong đó:

+ Lao động nông lâm nghiệp, thuỷ sản người 2183 chiếm 91,1% Tổng số lao động trong độ tuổi.

+ Lao động phi nông nghiệp là 212 người 8,9% Tổng số lao động trong độ tuổi

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí; chưa đạt dự báo: đến sau n¨m 2020 sẻ đạt

13. Tiêu chí số 13 - Hình thức tổ chức sản xuất

Toàn xã có một hợp tác xã : hợp tác xã dùng nước nhưng hoạt động kém hiệu quả

So với Tiêu chí chưa đạt , dự báo đến năm 2014 sẻ đạt

IV. Về văn hóa - xã hội - môi trường

14. Tiêu chí số 14 - Giáo dục

Tiêu chuẩn 1

Phæ cËp gi¸o dôc :

- Phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc, chèng mï ch÷ : §· ®¹t chuÈn vµ duy tr× hiÖu qu¶ tû lÖ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc, chèng mï ch÷ .

- Tû lÖ huy ®éng trÎ 6 tuæi vµo líp 1 ®¹t : 100%

- Sè trÎ nhãm tuæi 11-14 tèt nghiÖp tiÓu häc lµ : 98%. Sè cßn l¹i ®ang häc tiÓu häc. ( Tiªu chÝ yªu cÇu 70%).

- Tû lÖ huy ®éng häc sinh tèt nghiÖp líp 6 hµng n¨m vµo häc THCS, Bæ tóc THCS lµ : 98% ( Tiªu chÝ cÇn ®¹t 80%).

- §iÒu kiÖn C¬ së vËt chÊt ch­a ®¸p øng ®ñ ®Ó d¹y vµ thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c m«n häc.

Tiªu chuÈn 2 :

- Tû lÖ tèt nghiÖp THCS hµng n¨m trë lªn c¶ 2 hÖ : 100%( Tiªu chÝ ®Æt ra 70%). Nh­ vËy ®¹t tiªu chuÈn.

- Tû lÖ thanh thiÕu niªn tõ 15 ®Õn 18 tuæi cã b»ng tèt nghiÖp THCS c¶ 2 hÖ ®¹t 94% ( Tiªu chÝ ®Æt ra 70%) . ®¹t chØ tiªu ®Ò ra.

- Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp THCS tiÕp tôc ®­îc häc THPT, bæ tóc, häc nghÒ ®¹t tû lÖ 55 %.( Tiªu chÝ ®Æt ra 85%). Kh«ng ®¹t víi tiªu chÝ.

Tiªu chuÈn vÒ tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o :

- Tæng sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng ®· qua ®µo t¹o ®¹t 8,8 %. ( Tiªu chÝ ®Æt ra 35%). Kh«ng ®¹t tiªu chÝ

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí, Không đạt, dự kiến: sau n¨m 2020 sẽ đạt

15. Tiêu chí số 15 - Y tế

Nhà cấp 4 có 9 phòng diện tích đất 500m2

tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 100%

Chưa đạt, dự kiến: đến năm 2017 sẽ đạt

16. Tiêu chí số 16 - Văn hóa

Có 89 gia đình đạt gia đình văn hoá văn hoá

Chưa có bản nào đạt bản văn hoá

So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí ( chưa đạt) dự báo: đến năm 2020 sẻ đạt

17. Tiêu chí số 17 - Môi trường

- HÇu hÕt 7/7b¶n cña x· TÐn T»n hiÖn ®ang sö dông nguån n­íc tù nhiªn lÊy tõ suèi vµ c¸c mã n­íc ®­îc dÉn vÒ qua bÓ ®Çu mèi (bÓ chÝnh) vµ ®­îc dÉn vÒ c¸c bÓ nhá b»ng ®­êng èng kÎm, èng nhùa ®Õn khu d©n c­ cho nh©n d©n sö dông.

- ChÊt l­îng n­íc ®¶m b¶o: kh«ng mµu, kh«ng nïi, kh«ng vÞ l¹, kh«ng chøa thµnh phÇn cã thÓ g©y ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi sau khi ®­îc ®un s«i.

c. Tû lÖ hé sö dông n­íc hîp vÖ sinh vµ n­íc s¹ch theo quy chuÈn Quèc gia cña x· cô thÓ nh­ sau: (tæng hîp ®Õn c¸c b¶n)

- B¶n §oµn KÕt: 117 hé trong ®ã cã 117 hé ®­îc dïng n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 100%.

- B¶n Chiªn Pôc: 117 hé trong ®ã 117 hé ®­îc sö dông nguån n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 100%.

- B¶n Na Khµ: 100 hé trong ®ã cã 5 hé ®­îc sö dông n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 5%; cßn l¹i 95 hé ch­a ®­îc sö dông n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 95%.

- B¶n Buèn: 127 hé trong ®ã cã 42 hé ®­îc sö dông nguån n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 33%; cßn l¹i 85 hé ch­a ®­îc sö dông n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 67%.

- B¶n TÐn T»n: 202 hé trong ®ã 202 hé ®­îc dïng n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 100%.

- B¶n PiÒng Mßn: 57 hé hiÖn t¹i b¶n ch­a cã c«ng tr×nh n­íc.

- B¶n ChiÒng Cång: 122 ch­a cã c«ng tr×nh n­íc.

- B¶n PiÒng Lµn: 30 hé hiÖn t¹i ch­a cã c«ng tr×nh n­íc.

Tæng sè hé toµn x· lµ: 863 hé trong ®ã cã 483 hé ®­îc sö dông nguån n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 55,96%; cßn l¹i 380 hé ch­a ®­îc sö dông nguån n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 44,04%.

(tiªu chÝ nµy ch­a ®¹t so víi quy ®Þnh < 85%).

1.2. C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t tiªu chuÈn vÒ m«i tr­êng: (tiªu chÝ ®¹t).

a. C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh gåm: C¸c c¬ së s¶n xuÊt (trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû s¶n, tiÓu thñ c«ng nghiÖp), c¸c c¬ së chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n cña hé c¸ thÓ, tæ hîp t¸c, hîp t¸c x· hoÆc c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn x·:

HiÖn t¹i trªn ®Þa bµn x· TÐn T»n ch­a cã.

(tiªu chÝ nµy ®¹t)

b. C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t tiªu chuÈn m«i tr­êng nÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn cã x¶ n­íc th¶i r¾n, mïi, khãi bôi, tiÕng ån n»m trong giíi h¹n cho phÐp theo quy ®Þnh.

HiÖn t¹i trªn ®Þa bµn x· TÐn T»n ch­a cã.

(tiªu chÝ nµy ®¹t).

1.3. Kh«ng cã c¸c ho¹t ®éng g©y « nhiÓm m«i tr­êng vµ cã ho¹t ®éng ph¸t triÓn m«i tr­êng xanh - s¹ch - ®Ñp gåm c¸c néi dung:(tiªu chÝ ch­a ®¹t).

a. Kh«ng cã c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng g©y « nhiÓm m«i tr­êng.

Trªn ®Þa bµn x· TÐn T»n ch­a cã c¸c c¬ së SX kinh doanh.

(tiªu chÝ nµy ®¹t).

b. Trong mçi b¶n ®Òu cã tæ dän vÖ sinh, khai th«ng cèng r·nh, ph¸t quang dän cá ë ®­êng, thu gom vÒ n¬i quy ®Þnh:

HiÖn t¹i trong mçi b¶n cña x· ch­a thµnh lËp ®­îc tæ dän vÖ sinh. Nh­ng hµng th¸ng b¶n cã tæ chøc cho c¸c hé don vÖ sinh m«i tr­êng trong b¶n.

(tiªu chÝ nµy ch­a ®¹t).

c. §Þnh kú tæ chøc tæng vÖ sinh víi sù tham gia cña mäi ng­êi d©n:

HiÖn t¹i cã 7/7 b¶n cña x· TÐn T»n hµng n¨m cã tæ chøc ®­îc 2 lÇn tæng vÖ sinh theo ®Þnh kú mµ cã sù tham gia cña nhiÒu ng­êi:

(tiªu chÝ nµy ®¹t).

d. Tæ chøc trång c©y xanh ë n¬i c«ng céng, ®­êng giao th«ng vµ c¸c trôc giao th«ng chÝnh néi ®ång.

Cã mét sè b¶n ph¸t ®éng §oµn viªn thanh niªn hµng n¨m trång c©y xanh n¬i c«ng céng nh­ ®­êng giao th«ng nh­ng ch­a th­êng xuyªn, viÖc ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y ch­a tèt nªn sè l­îng c©y sèng ®¹t tû lÖ thÊp.

(tiªu chÝ nµy ch­a ®¹t).

e. T«n t¹o c¸c hå n­íc t¹o c¶nh quan ®Ñp vµ ®iÒu hoµ sinh th¸i:

Trªn ®Þa bµn x· kh«ng cã hå n­íc. Chñ yÕu ®Þa bµn x· cã dßng S«ng M· vµ Suèi Xim vµ c¸c suèi kh¸c ch¶y qua ®Ò nghÞ x· cÇn t«n t¹o ®Ó t¹o c¶nh quan m«i tr­êng ®Ñp gãp phÇn ®iÒu hoµ sinh th¸i trong x·.

(tiªu chÝ nµy ®¹t)

1.4. NghÜa trang ®­îc x©y dùng theo quy ho¹ch:(tiªu chÝ ch­a ®¹t).

a. Mçi th«n hoÆc liªn th«n cÇn quy ho¹ch ®Êt lµm nghÜa trang l©u dµi.

Trªn ®Þa bµn x· tÐn tÇn cã 7 nghÜa trang (NghÜa ®Þa) phôc vô cho 7 b¶n cô thÓ nh­ sau:

- B¶n §oµn KÕt diÖn tÝch nghÜa trang: 5,5 ha.

- B¶n ChiÒng Cång diÖn tÝch nghÜa trang: 4,5 ha.

- B¶n Chiªn Pôc diÖn tÝch nghÜa trang: 6,5 ha.

- B¶n PiÒng Mßn tÝch nghÜa trang: 2,5 ha.

- B¶n TÐn T»n diÖn tÝch nghÜa trang: 3,0 ha.

- B¶n Buèn diÖn tÝch nghÜa trang: 2,5 ha.

- B¶n Na Khµ diÖn tÝch nghÜa trang: 3,5 ha.

Tæng diÖn tÝch nghÜa trang toµn x·: 28 ha.

Míi cã 7/7 b¶n quy ho¹ch ®­îc khu nghÜa trang

(tiªu chÝ nµy ch­a ®¹t).

b. Cã quy chÕ vÒ qu¶n lý nghÜa trang quy ®Þnh cô thÓ khu nghÜa trang ph¶i cã khu hung t¸ng, c¸t t¸ng, t©m linh, n¬i trång c©y xanh, cã lèi ®i thuËn lîi cho viÖc th¨m viÕng. Mé ph¶i ®Æt theo hµng, x©y dùng ®óng diÖn tÝch vµ chiÒu cao quy ®Þnh.

HÇu hÕt c¸c b¶n trong x· ch­a x©y dùng ®­îc quy chÕ qu¶n lý nghÜa trang.

(tiªu chÝ nµy ch­a ®¹t).

c. Cïng víi viÖc quy ho¹ch vµ x©y dùng quy chÕ qu¶n lý nghÜa trang cÇn vËn ®éng ng­êi d©n:

- Thùc hiÖn ho¶ t¸ng thay cho ch«n cÊt ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn: do kiÒu kiÖn kinh tÕ cña nh©n d©n cßn khã kh¨n, theo phong tôc tËp qu¸n.

(tiªu chÝ nµy ®¹t)

- Thùc hiÖn ch«n cÊt t¹i nghÜa trang thay cho ch«n cÊt t¹i v­ên (ë nh÷ng n¬i cßn phong tôc nµy).

Trªn ®Þa bµn toµn x· TÐn T»n thùc hiÖn viÖc ch«n cÊt t¹i nghÜa trang.

(tiªu chÝ nµy ®¹t).

1.5. ChÊt th¶i ®­îc thu gom vµ xö lý theo quy ®Þnh: (tiªu chÝ ch­a ®¹t).

HÇu hÕt trªn ®Þa bµn c¸c b¶n trong x· viÖc thu gom chÊt th¶i vµ xö lý chÊt th¶i chñ yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng, l­îng chÊt th¶i chñ yÕu lµ r¸c th¶i sinh ho¹t ®­îc xö lý b»ng 2 h×nh thøc ch«n t¹i v­ên nhµ hoÆc ®èt. ChÊt th¶i nguy h¹i ®Æc biÖt t¹i Tr¹m y tÕ x· chñ yÕu xö lý theo h×nh thøc ®µo hè ch«n lÊp. X· ch­a cã quy ho¹ch vµ ch­a ®­îc ®Çu t­ x©y dùng b·i xö lý r¸c th¶i tËp trung.

(tiªu chÝ nµy hiÖn t¹i ®¶m b¶o yªu cÇu nh­ng ch­a ®¹t)

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

18. Tiêu chí số 18 - Hệ thống tổ chức chính trị xã hội

Tổng số cán bộ công chức là 25 số cán bộ đạt chuấn là 25

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở từ cấp xã đến cấp bản, theo quy định;

- Kết quả đánh giá, phân loại Đảng bộ, chính quyền của xã trong 03 năm gần nhất.: Đạt trong sạch vững mạnh

- Kết quả đánh giá, phân loại các tổ chức đoàn thể chính trị của xã trong 03 năm gần nhất: Đạt tiên tiến

So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí (đạt)

19. Tiêu chí số 19 - An ninh, trật tự xã hội

Hàng năm Đảng uỷ có Nghị quyết, UBND có Kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự và “ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Hàng năm phân loại xã về “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” đạt loại khá . Lực lượng Công an xã được xây dựng, củng cố ngày càng trong sạch, vững mạnh theo quy định của Pháp lệnh Công an xã và hướng dẫn của ngành Công an. Hàng năm phân loại thi đua tập thể Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” ; không có cá nhân Công an xã bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Không để xẩy ra hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng. Không để xẩy ra các hoạt động chống đối Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; gây rối an ninh trật tự...

Không để xẩy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

Kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác so với năm trước, không để xẩy ra tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (từ 7 năm tù trở lên).

Kiềm chế và làm giảm tai nạn, tệ nạn xã hội so với năm trước. Không để xẩy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng.

B. Đánh giá thực trạng các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn xã

Hiện nay trên địa bàn xã TÐn tÇn đang được nhà nước đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững thông qua càc chương trình dự án như: chương trình 30a, chương trình 135 giai đoạn II ,dự án biên giới, chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch, chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, văn hoá , giáo dục vv.. các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân . Tổng nguồn vốn đang thực hiện trên địa bàn là khoảng 10 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn ngân sách nhà nước

Việc huy động vốn trong dân để thực hiện các chương trình, dự án trong thời gian qua còn rất hạn chế do đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, còn có tư tưởnh trông chờ vào nhà nước, công tác tuyên truyên vận động về quyền lợi và trách nhiệm của gia đình khi tham gia các chương trình, dự án theo phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm còn hạn chế

Đánh giá chung

1. Thuân lợi.

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã có nhiều kinh nghiêm lãnh, chỉ đạo công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân các dân tộc là động lực cơ bản thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện.

- Tiềm năng của đất đai tương đối lớn, các loại đất đa dạng phù hợp với nhiều loại cây trồng, vì vậy có khả năng phát triển về nông, lâm nghiệp; Khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm không khí phù hợp với nhiều loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp ngắn và dài ngày.

- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong những năm qua đã làm thay đổi dần tính chất của nền kinh tế tự cung, tự cấp dần sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá; Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cho năng xuất cao, các mô hình sản xuất được đẩy mạnh

- Cơ sở hạ tầng như: giao thông , thuỷ lợi hệ thống điện, bưu điện , Cơ sở hạ tầng về văn hóa, giáo dục, y tế … được củng cố và tăng cường đáp ứng bước đầu cho nhu cầu phục vụ sản xuất. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

- Bộ mặt văn hoá nông thôn ngày càng được đổi mới, diện mạo nông thôn từng bước phát triển, số lượng các gia đình đăng ký tham gia xây dựng (gia đình văn hoá, bản văn hoá) ngày càng được tăng lên, người dân ngày càng tiếp cận nhiều hơn, gần hơn với các dịch vụ.

- Hiện nay nhiều chương trình dự án đang được đầu tư, triển khai trên địa bàn xã, đây là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

2. Khó khăn.

- Do đặc điểm là xã xuất phát thấp, kinh tế còn chậm phát triển so với yêu cầu, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp và không đồng đều.

- Cơ sở hạ tầng tuy được đầu tư xây dựng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn theo qui định, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới, hệ thống kênh thủy lợi nội đồng đảm bảo phục vụ sản xuất, chăn nuôi, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất tập trung do xuống cấp.

- Giáo dục, y tế tuy đã được củng cố và tăng cường nhưng chưa đồng bộ, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học trong nhà trường.

- Diện tích đất chưa sử dụng chủ yếu nằm trên các khu vực núi đá cao, ảnh hưởng lớn đến việc khai thác loại đất này vào sử dụng cho các mục đích, mưa lớn tập trung theo mùa thường gây ra hiện tượng lũ lụt cục bộ, xói mòn, rửa trôi đất, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống dân sinh.

- Các nghành kinh tế chưa phát huy được hết khả năng và thế mạnh của địa phương như công nghiệp – TTCN, thương mại du lịch – dịch vụ.

- Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn thiếu và yếu, dẩn đến việc đầu tư thiếu träng tâm ,trọng điểm, dàn trãi, chi phí đầu tư lớn

- Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực, tuy nhiên nghành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao, hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ, tiềm năng đất đai và lao động chưa được khai thác triệt để.

- Đời sống nhân dân tuy được nâng lên, nhưng nhìn chung một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao chiếm tỷ lệ 53,3%, công tác đào tạo, dạy nghề còn hạn chế, vẫn còn tình trạng người lao động thiếu việc làm.

- Trình độ cán bộ xã, bản tuy đủ về cơ cấu, nhưng còn hạn chế , kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Việc hoạch định, định hướng, tầm nhìn phát triển kinh tế xã hội chưa có chiều sâu, kế hoạch chuyển đổi cây trồng vật nuôi còn chậm, chưa mang tính sản xuất hàng hoá của từng vùng nhằm đảm bảo cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

- Trong những năm tới việc phát triển kinh tế - xã hội sẽ gây áp lực không nhỏ đến tình hình sử dụng đất, đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm trong việc bố trí sử dụng các loại đất trên điạ bàn.

3. Nguyên nhân hạn chế:

Tinh thần trách nhiệm của một số ít Cán bộ và người dân trong việc thực hiện các Chương trình, dự án chưa cao, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước vẫn còn.

Việc quản lý , khai thác, sử dụng ,sữa chữa các công trình đã được đầu tư chưa được quan tâm đúng mức, chưa có chủ quản lý đích thực, làm giảm tuổi thọ công trình cũng như hiệu quả khai thác

Trong những năm qua, phát triển nông thôn thiếu đồng bộ, không có quy hoạch, tự phát, chưa khai thác được nội lực của người dân để phát triển nông thôn, công tác tuyên truyền còn hạn chế.

Tình độ dân trí còn thấp và không đồng đều, ảnh hưởng đến việc tiếp thu và nhận thức các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như việc tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuất vào trong sản xuất.

· Đánh giá về thực trạng nông thôn mới

- xã có 03 tiêu chí đã đạt là: tiêu chí: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; An ninh, trật tự xã hội được giữ vững .

- Tiêu chí chưa đạt là : giao thông, Thuỷ lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, Cơ cấu lao động, hình thức sản xuất, Giáo Dục, Ytế , Văn hoá , Môi trường

Phần III

NỘI DUNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

GIAI ĐOẠN 2010 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2005

I. QUAN ĐIỂM

- Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các chính sách, cơ chế hỗ trợ, đào tạo cán bộ và hướng dẫn thực hiện. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện.

- Kế thừa và lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn nông thôn.

- Thực hiện Chương trình xây dựng NTM phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có quy hoạch và cơ chế đảm bảo thực hiện các quy hoạch xây dựng NTM đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn lực; tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã quản lý và tổ chức thực hiện các công trình, dự án của Chương trình xây dựng NTM; phát huy vai trò làm chủ của người dân và cộng đồng, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá.

- Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp ủy đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng xã TÐn TÇn trở thành xã nông thôn mới trong năm 2020 thể hiện các đặc trưng: có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao; có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, có hình thức sản xuất phù hợp gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông thôn theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị ở xã, bản dưới sự lãnh đạo của Đảng.

2. Mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn:

a) Giai đoạn 2011-2015:

Duy trì và nâng cao chất lượng 3 tiêu chí đã đạt được đó là;

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh; An ninh, trật tự xã hội.

Phấn đấu đạt thêm 7 tiêu chí đó là ; Thuû lîi, điện, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, hình thức sản xuất, Ytế

b) Giai đoạn 2016-2020:

Duy trì và nâng cao chất lượng 10 tiêu chí đã đạt được đó là;

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh;

An ninh, trật tự xã hội, điện, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, hình thức sản xuất, Giáo Dục, Ytế , nhà ở dân cư

Phấn đấu đạt 9 tiêu chí đó là ; Giáo Dục, thu nhập, Văn hoá , trường học, hộ nghèo, giao thông; cơ sở vật chất văn hoá , Cơ cấu lao động, Môi trường

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới

1.1 Mục tiêu:

Rà soát hiện trạng quy hoạch ở xã, xác định các nội dung quy hoạch cần điều chỉnh, bổ sung, lập mới cho phù hợp.

1.2 Nhiệm vụ:

- Quy hoạch chi tiết trung tâm xã

- Quy hoạch chi tiết chĩnh trang các khu dân cư hiện có

- Quy hoạch chi tiết sản suất nông, lâm, thuỷ sản

Kinh phí dự kiến khoảng 0,5 tỷ đồng

2. Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn

2.1 Giao thông(tiêu chí 2):

A/ Mục tiêu:

Xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn, bảo đảm chất lượng ,thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá, tiêu thụ nông sản, là tiền đề hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung với qui mô lớn; góp phần phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao trình độ dân trí cho người dân nông thôn

B/ Nội dung thực hiện:

Tập trung phát triển các mạng lưới giao thông của xã gồm: nâng cấp các đường trục chính của xã, bản; các tuyến đường ngõ xóm (đường nội bản), và các tuyến đường trục chính nội đồng bao gồm:

* Đường b¶n, liên bản;

Có 4 tuyến đường của 4 bản dài 9,5 km theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT bao gồm;

Na Khµ: L= 2 km §i tõ tØnh lé 520 ®Õn cuèi b¶n

PiÒng Mßn: L= 1km. Tõ tØnh lé 520 ®Õn ®Çu b¶n, vµ 5 cèng qua ®­êng, hiÖn t¹i lµ ®­êng ®Êt

Chiªn Pôc: L= 3,5 km. Tõ tØnh lé 520 ®Õn cuèi b¶n.

§oµn KÕt: L= 3 km tõ tØnh lé 520 ®Õn cuèi b¶n

Tổng vốn dự kiến 45 tỷ đồng

* Đầu tư xây dựng đường ngõ, xóm;

Có 12 tuyến đường của 6 bản dài 4,38 km theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT bao gồm:

B¶n Buèn: L= 0,08 km. §iÓm ®Çu nhµ ¤ng Dùng, ®iÓm cuèi nhµ ¤ng Nhåi

L= 0,1 km Tõ nhµ ¤ng Nh©n ®Õn nhµ ¤ng §Ýnh

PiÒng Mßn: L= 0,05 Tõ nhµ «ng P­êi ®Õn nhµ v¨n ho¸

Chiªn Pôc: L= 0,8km tõ nhµ «ng LiÒu ®Õn nhµ «ng Nh©n.

ChiÒng Cång: L= 1,2 km Tõ nhµ «ng §¹i ®Õn nhµ «ng Dòng.

§oµn KÕt: L= 1km Tõ nhµ «ng Kh»ng ®Õn nhµ «ng Pßng

TÐn T»n: L = 0,1 km Tõ nhµ «ng TÝnh ®Õn nhµ «ng H»ng.

L= 0,1km Tõ nhµ bµ TÇn ®Õn nhµ «ng TiÖp.

L= 0,15km Tõ nhµ «ng C­êng ®Õn nhµ bµ Phai.

L= 0,1km Tõ nhµ «ng Thång ®Õn nhµ «ng Qu©n.

L= 0,1km Tõ nhµ «ng T­ ®Õn nhµ bµ Dù.

L= 0,6km Tõ nhµ bµ dù ®Õn nhµ «ng TÝnh.

Tổng vốn dự kiến 22 tỷ đồng:

* Đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng;

Đầu tư xây dựng 15,9 km của 10 tuyến dường theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT bao gồm:

B¶n Buèn: L= 4,5km. §i tõ nhµ ¤ng TiÖu ®Õn ruéng suèi Toong

L= 2,5km.Tõ nhµ ¤ng NhËn ®Õn suèi Ung

L=1,2km.§i tõ nhµ ¤ng To¶n ®Õn ruéng suèi Ta Låm

Lµm mét cÇu treo dµi 250(m) b¾c qua s«ng m· sang suèi Bo n¬i lµm n­¬ng ruéng

Na Khµ: L= 0,1km.§i tõ b¶n ®Õn ruéng Pha M¸y

L= 0,1km.§i tõ b¶n ®Õn ruéng Nµ Kham

PiÒng Mßn: L= 400m Tõ ®Çu cÇu treo ®Õn ruéng «ng LËp.

L=500m Tõ nhµ bµ Buèi ®Õn ruéng T¸ Co l­¬ng

Chiªn Pôc: L= 1km, Tõ nhµ «ng LiÒu ®Õn suèi Kh«m.

ChiÒng Cång: L= 1,6km Tõ nhµ «ng §iÓm ®Õn ruéng Nµ Ngè.

§oµn KÕt: L= 4km Tõ nhµ «ng Kh»ng ®Õn Nµ Cãc

Vốn dự kiến 80 tỷ đồng

Tổng vốn dự kiến cho tiêu chí giao thông 147 tỷ đồng

C./ vốn dự kiến khoảng 147 tỷ đồng ,

C.1 Vốn ngân sách Trung ương (a + b ):

a - Vốn từ các Chương trình MTQG, các chương trình, dự án hỗ trợ khác: )

Tổng vốn đầu tư 147 tỷ x 23% = 33,81 tỷ

b - Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình (chủ yếu là ngân sách TW hỗ trợ và một phần ngân sách địa phương):

Tổng vốn đầu tư 147 tỷ x 17% = 24,99 tỷ

C.2 Vốn từ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác:

Tổng vốn đầu tư 147 tỷ x 20% = 29,4 (tỷ đồng).

C.3 Vốn tín dụng, bao gồm vốn vay hỗ trợ đầu tư phát triển và tín dụng thương mại:

Tổng vốn đầu tư 147 x 30% = 44,1 (tỷ đồng).

C.4 Vốn đóng góp của cộng đồng:

- Tổng vốn đầu tư 147 tỷ x 10% = 14,7 (tỷ đồng)

2.2 Thuỷ lợi (tiêu chí 3):

A/ Mục tiêu:

Hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi nội đồng đáp ứng tốt nhu cầi tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt và nuôi trồng thuỷ sản, kết hợp phục vụ giao thông nông thôn.

B/ Nội dung thực hiện:

- Cải tạo nâng cấp kiªn cè : 7,65 km kênh mương nội đồng, 10 đập đầu mối theo tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ xây dựng, nạo vét sữa chữa 11,72 km kênh mương đã kiên cố hoá Bao gồm:

STT

Tªn B¶n

Tªn §Ëp Kªnh

ChiÒu Dµi §Ëp Kªnh

môc tiªu

1

B¶n Buèn

- §Ëp kªnh sép NÆm Co H¸ trªn: §Ëp, kªnh ®· x©y kiªn cè

- §Ëp kªnh sép NÆm Co H¸ trªn: §Ëp, kªnh ®· x©y kiªn cè

- §Ëp Co Hµo: §Ëp t¹m, kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Na Khµ: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Na Co MÞ: §Ëp t¹m, kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Toong Kiªng: §Ëp t¹m, kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Nµ Nam: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

- §Ëp Na Ta Låm: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

L =1900 m

L = 520(m)

L = 350(m)

L= 550(m)

L= 850(m)

L=400(m)

L=550(m)

L=220(m)

n¹o vÐt

n¹o vÐt

kiªn cè

kiªn cè

kiªn cè

kiªn cè

kiªn cè

kiªn cè

2

Na Khµ

- §Ëp kªnh Anh §µi: §Ëp kªnh ®· x©y ( Nh­ng xuèng cÊp)

- §Ëp kªnh Na Kham: §Ëp x©y, kªnh míi x©y ®­îc 400(m) Cßn 2100 (m) lµ kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh sép NËm: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

L =15000m

L =400m

L= 2100m

L = 1000m

n¹o vÐt

söa ch÷a

kiªn cè

kiªn cè

3

PiÒng Mßn

§· cøng ho¸ 1km. Cßn 1500m ®· x©y nh­ng kh«ng ®ñ n­íc, cÇn n©ng cÊp söa ch÷a.

L= 2500m

n©ng cÊp söa ch÷a

4

Chiªn Pôc

§Ëp m­¬ng Pông: M­¬ng ®Êt

L= 1000m

kiªn cè

5

ChiÒng cång

- §· cã m­¬ng kiªn cè

L= 2000m

n¹o vÐt

6

§oµn KÕt

- M­¬ng Cµnh ngoµi: m­¬ng ®Êt

- M­¬ng Nµ Pan cò

L= 230m

L= 300m

kiªn cè

n©ng cÊp

7

TÐn T»n

Cã ®· cøng ho¸

L=3000m

n¹o vÐt

C/ Nguồn vốn dự kiến 30 tỷ đồng

C.1 Vốn ngân sách Trung ương (a + b ):

a - Vốn từ các Chương trình MTQG, các chương trình, dự án hỗ trợ khác: )

Tổng vốn đầu tư 30 tỷ x 23% = 6,9 tỷ đồng

b - Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình (chủ yếu là ngân sách TW hỗ trợ và một phần ngân sách địa phương):

Tổng vốn đầu tư 30 tỷ x 17% = 5,1 tỷ đồng

C2 Vốn tín dụng, bao gồm vốn vay hỗ trợ đầu tư phát triển và tín dụng thương mại:

Tổng vốn đầu tư 30 x 30% = 9 (tỷ đồng).

C.3Vốn từ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác:

Tổng vốn đầu tư 30 tỷ x 20% = 6 (tỷ đồng).

C.4 Vốn đóng góp của cộng đồng:

Tổng vốn đầu tư 30 tỷ x 10% = 3 (tỷ đồng)

2.3 Điện (tiêu 4):

A/ Mục tiêu:

- Nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ mạng lưới điện quốc gia đạt 100%.

- Hoàn chỉnh hệ thống đỉện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phục vụ sản xuất của các tổ chức, cá nhân.

B/ Nội dung thực hiện:

Xây lắp mới hệ thống điện: 4 trạm hạ thế công suất 100 KVA , 9,4 km đường d©y hạ thế cung cấp điện cho các bản đảm bảo cho 100% dân số trong xã được dùng điện cụ thể:

STT

Tªn b¶n

®­êng d©y

Tr¹m H¹ ThÕ

1

B¶n Buèn

§Çu t­ 1,4km d©y 0,4

2

Na Khµ

§Çu t­ 2 km d©y ®iÖn 0,4

1tr¹m h¹ thÕ

3

PiÒng Mßn

1tr¹m h¹ thÕ.

4

ChiÒng Cång

1 tr¹m h¹ thÕ

5

§oµn KÕt

®Çu t­ 3 km ®­êng ®iÖn 0,4

1 tr¹m h¹ thÕ

6

TÐn T»n

®Çu t­ 2km h¹ thÕ

C/ Nguồn vốn; dự kiến 10 tỷ đồng

C.1 Vốn ngân sách Trung ương (a + b ):

a - Vốn từ các Chương trình MTQG, các chương trình, dự án hỗ trợ khác: )

Tổng vốn đầu tư 10 tỷ x 23% = 2,3tỷ đồng

b - Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình (chủ yếu là ngân sách TW hỗ trợ và một phần ngân sách địa phương):

Tổng vốn đầu tư 10 tỷ x 17% = 1,7 tỷ đồng

C.2 Vốn từ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác:

Tổng vốn đầu tư 10 tỷ x 20% = 2 (tỷ đồng).

C.3 Vốn tín dụng, bao gồm vốn vay hỗ trợ đầu tư phát triển và tín dụng thương mại:

Tổng vốn đầu tư 10 x 30% = 3 (tỷ đồng).

C.4 Vốn đóng góp của cộng đồng:

Tổng vốn đầu tư 10 tỷ x 10% = 1 (tỷ đồng)

2.4 Trường học (tiêu chí 5):

A/ Mục tiêu: Trường mầm non, nhà trẻ trường tiểu học , trường trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia

B/ Nội dung thực hiện: Kiên cố hoá trường, lớp, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất trong hệ thống các trường học đạt chuẩn , cụ thể:

1. Trường Mầm non:

1.1. Khu trung t©m.

Dù kiÕn ®Æt ë vÞ trÝ Na Khµ

Dù kiÕn x©y dùng:

- Phßng häc: 0 phßng häc.

- C¸c phßng chøc n¨ng: 9 phßng

1.2. §iÓm PiÒng Mßn :

- Sè phßng cÇn x©y dùng míi: 2 phßng häc.

- Tæng diÖn tÝch quy ho¹ch: 735 m2.

1.3 TÐn T»n:

- Sè c«ng tr×nh x©y dùng míi: 1 nhµ vÖ sinh GV, HS.

- Tæng diÖn tÝch quy ho¹ch: 1146 m2.

1.4. §iÓm Chiªn Pôc:

- Sè phßng cÇn x©y dùng míi: 3 phßng häc.

- Tæng diÖn tÝch quy ho¹ch: 653 m2.

1.5. §iÓm §oµn KÕt :

- Sè phßng häc cÇn x©y dùng míi: 2 phßng häc, 2 phßng c«ng vô

- Tæng diÖn tÝch quy ho¹ch: 657 m2.

-Trường chính và các điển trường lẻ phải đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ GDĐT và bộ xây dựng, có diện tích khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ gồm: diện tích sân chơi; diện tích cây xanh; đường đi. Diện tích sử dụng bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ. Khuôn viên có tường bao ngăn cách với bên ngoài bằng gạch, gỗ, kim loại hoặc cây xanh cắt tỉa làm hàng rào. Cổng chính có biển tên trường theo quy định. Có đủ phòng chức năng, khối phòng hành chính quản trị, phòng ngủ, phòng ăn, hiên chơi, phòng y tế, khu vệ sinh, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên có mái che… được xây dựng kiên cố. Nhà trẻ có nguồn nước sạch và hệ thống cống rãnh hợp vệ sinh. Khu trẻ chơi được lát gạch, xi măng hoặc trồng thảm cỏ. Phòng sinh hoạt chung được trang bị đủ bàn ghế cho giáo viên và trẻ. Có máy vi tính, các phương tiện làm việc và các trang thiết bị y tế và đồ dùng theo dõi sức khoẻ trẻ.

Nguồn vốn

Dự kiến 9 tỷ đồng

Vốn ngân sách trung ương 9 tỷ đồng

2. Tr­êng TiÓu häc TÐn T»n:

2.1. §iÓm tr­êng chÝnh:

- Sè phßng cÇn x©y dùng míi: 08 phßng häc.

- C¸c phßng chøc n¨ng: 14 phßng (®· cã 3 phßng hiÖu bé cÇn c¶i t¹o l¹i) c«ng tr×nh vÖ sinh: 02, Khu ®Ó xe: 1

- VÞ trÝ x©y dùng t¹i vÞ trÝ cò,

2.2. §iÓm lÎ Na Khµ:

- Sè phßng cÇn x©y dùng míi: 3 phßng häc, c«ng tr×nh vÖ sinh: 01.

- VÞ trÝ ®Æt tr­êng t¹i: ®Æt t¹i vÞ trÝ tr­êng cò.

2.3. §iÓm lÎ Chiªn Pôc:

- Sè phßng cÇn x©y dùng míi: 0 phßng häc, c«ng tr×nh vÖ sinh: 01

- VÞ trÝ x©y dùng: c¹nh vÞ trÝ cò.

2.4. §iÓm lÎ T©n LËp:

- Sè phßng cÇn x©y dùng míi: 0 phßng häc, c«ng tr×nh vÖ sinh: 01

- VÞ trÝ x©y dùng: c¹nh vÞ trÝ cò.

2.5. §iÓm lÎ §oµn KÕt:

- Sè phßng cÇn x©y dùng míi: 0 phßng häc, c«ng tr×nh vÖ sinh: 01

- VÞ trÝ x©y dùng: c¹nh vÞ trÝ cò.

Các điểm trường và khu trường chính phải đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ GDĐT và bộ xây dựng, Có đủ phòng học cho mỗi lớp học (diện tích phòng học bình quân không dưới 01m2/01 học sinh). Trong phòng học có đủ bàn ghế cho giáo viên và học sinh, có trang bị hệ thống quạt. Bàn, ghế, bảng, bục giảng, hệ thống chiếu sáng, trang trí phòng học đúng quy cách. Được trang bị đầy đủ các loại thiết bị giáo dục theo danh mục tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Điều kiện vệ sinh đảm bảo các yêu cầu xanh, sạch, đẹp, yên tĩnh, thoáng mát, thuận tiện cho học sinh đi học.

- Có nhà tập đa năng, thư viện đạt chuẩn theo quy định BGD&ĐT

- Có đủ các phòng chức năng: phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng giáo viên, phòng hoạt động Đội, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng y tế học đường, phòng thiết bị giáo dục, phòng thường trực.

- Trường có nguồn nước sạch, có khu vệ sinh riêng cho cán bộ giáo viên và học sinh, riêng cho nam và nữ, có khu để xe, có hệ thống cống rãnh thoát nước, có tường hoặc hàng rào cây xanh bao quanh trường.

Nguồn vốn

Dự kiến đầu tư 10 tỷ đồng

Vốn ngân sách trung ương 10 tỷ đồng

3. Tr­êng THCS:

Dù kiÕn x©y dùng bªn c¹nh c¸c phßng häc: x©y dùng c¸c phßng chøc n¨ng vµ c¸c c«ng trinh kh¸c . DiÖn tÝch quy ho¹ch 7664 m2.

- Các công trình dự kiến xây mới

dù kiÕn c¸c c«ng tr×nh x©y míi cho THCS

TT

lo¹i CT

Sè lư­îng

DiÖn tÝch / phßng

Tæng diÖn tÝch

1

Phßng häc v¨n ho¸

2

Phßng häc bé m«n

3

89.25

267.75

3

V¨n phßng

1

80

80

4

HiÖu trư­ëng

1

18

18

5

HiÖu phã

1

18

18

6

Thñ quü

1

18

18

7

Phßng y tÕ

1

15

15

8

Phßng ®äc

1

45

45

9

Th­ viÖn

1

45

45

10

Phßng truyÒn thèng

1

45

45

11

Nhµ tËp ®a n¨ng

1

300

300

12

Kho

1

25

25

13

Phßng b¶o vÖ

1

9

9

14

Nhµ ®Ó xe

1

50

50

- Có tổng diện tích mặt bằng tính theo đầu học sinh ít nhất đạt từ 10 m2/học sinh trở lên

- Cơ cấu các khối công trình gồm có: Phòng học và phòng học bộ môn (có đủ phòng học để học nhiều nhất là hai ca trong 1 ngày);

- Phòng học bộ môn xây dựng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng học xây dựng theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành; phòng học có đủ bàn ghế học sinh phù hợp với lứa tuổi, bàn ghế của giáo viên, bảng viết và đủ điều kiện về ánh sáng, thoáng mát); Nhà tập đa năng, thư viện, phòng hoạt động Đoàn - Đội, phòng truyền thống; phòng làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ và viên chức nhà trường, phòng giáo viên, phòng y tế học đường, nhà kho, phòng thường trực; khu sân chơi, bãi tập (có đủ thiết bị luyện tập thể dục thể thao và đảm bảo an toàn); khu vệ sinh và khu để xe.

- Có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước cho tất cả các khu vực theo quy định về vệ sinh môi trường.

Nguồn vốn

Dự kiến 13 tỷ đồng

Vốn ngân sách trung ương 13 tỷ đồng

Tổng nguồn vốn cho tiêu chí giáo dục: 22 tỷ đồng

2.5 Cơ sở vật chất văn hoá (Tiêu chí 6):

A/ Mục tiêu:

Xây dựng khu trung tâm văn hoá thể thao để tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân tộc; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, thể thao cho nhân dân; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia mọi hoạt động văn hóa, thể thao; phục vụ các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương.

B/ Nội dung thực hiện:

TIÊU CHÍ

NỘI DUNG

CỤ THỂ

Bản

Diện tích đất được sử dụng

Diện tích đất qui hoạch khu Trung tâm Văn hóa-Thể thao (không tính diện tích sân vận động)

Tối thiểu 1.500m2

1.1. Diện tích đất khu Nhà văn hóa

1.2. Diện tích Khu thể thao

Từ 300m2 trở lên

Từ 1.500m2 trở lên

Từ 300m2 trở lên

Từ 1.500m2 trở lên

Quy mô xây dựng

2.1. Hội trường Văn hóa đa năng

Tối thiểu 200 chỗ ngồi

2.1. Hội trường Nhà văn hóa Từ 80 chỗ ngồi trở lên

2.2. Phòng chức năng nhà văn hoá đa năng (hành chính; đọc sách, báo, thư viện; thông tin truyền thanh; câu lạc bộ; hoặc tập các môn thể thao đơn giản)

4 phòng trở lên

Sân khấu trong hội trường

Sân tập thể thao đơn giản

Công trình phụ trợ Nhà văn hóa-Khu thể thao (nhà để xe, khu vệ sinh, vườn hoa, cổng, tường rào bảo vệ)

Từ 25m2

trở lên

Từ 200m2

trở lên

Đạt 80%

Từ 80 chỗ ngồi trở lên

Từ 25m2 trở lên

Từ 200m2 trở lên

Đạt 80%

2.3. Sân bóng đá tối thiểu 90m x 120m (không tính diện tích các sân khác)

Sân bóng đá tối thiểu 90m x 120m (không tính diện tích các sân khác)

2.4. Công trình phụ trợ Trung tâm Văn hoá, Thể thao (nhà để xe, khu vệ sinh, vườn hoa)

Đạt 80%

C. Nguồn vốn

Dự Kiến

- Trung tâm văn hoá thể thao xã 10 tỷ đồng

Vốn ngân sách trung ương 100% là 10 tỷ đồng

- Nhà văn hoá khu thể thao 7 bản 35 tỷ đồng

C.1 Vốn ngân sách Trung ương (a + b ):

a - Vốn từ các Chương trình MTQG, các chương trình, dự án hỗ trợ khác: )

Tổng vốn đầu tư 35 tỷ x 23% = 8,05 tỷ đồng

b - Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình (chủ yếu là ngân sách TW hỗ trợ và một phần ngân sách địa phương):

Tổng vốn đầu tư 35 tỷ x 17% = 5,95 tỷ đồng

C.2 Vốn tín dụng, bao gồm vốn vay hỗ trợ đầu tư phát triển và tín dụng thương mại:

Tổng vốn đầu tư 35 x 30% = 10,5 (tỷ đồng).

C.3) Vốn từ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác:

Tổng vốn đầu tư 35 tỷ x 20% = 7 (tỷ đồng).

C.4 Vốn đóng góp của cộng đồng:

Tổng vốn đầu tư 35 tỷ x 10% = 3,5 (tỷ đồng)

2.6. Chợ nông thôn (tiêu chí 7):

A/ Mục tiêu

Hình thành mới khu vực dịch vụ thương mại, buôn bán phục vụ nhân dân. Nhằm tăng cường giao lưu hàng hoá, đáp ứng ngày tốt hơn nhu cầu sinh hoạt , sản xuất hàng hoá và tiêu thụ sản phẩm của nhân dân trong xã và giao lưu văn hoá, trao đổi hàng hoá, dịch vụ trong vµ ngoµi huyÖn nhÊt lµ víi nước bạn lào

B/ Nội dung thực hiện

Xây dựng 1 chợ theo quy hoạch tại bản Bàn, quy hoạch diện tích đất để xây dựng chợ khoảng 5000m2 ,với quy mô số điểm kinh doanh 200 điểm kinh doanh được xây dựng theo đúng theo tiêu chuẩn thiết kế chợ của bộ xây dựng

Nguồn vốn

Dự kiến 7 tỷ đồng

C.1 Vốn ngân sách Trung ương (a + b ):

a - Vốn từ các Chương trình MTQG, các chương trình, dự án hỗ trợ khác: )

Tổng vốn đầu tư 7 tỷ x 23% = 1,61 tỷ đồng

b - Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình (chủ yếu là ngân sách TW hỗ trợ và một phần ngân sách địa phương):

Tổng vốn đầu tư 7 tỷ x 17% = 1,19 tỷ đồng

C.2 Vốn tín dụng, bao gồm vốn vay hỗ trợ đầu tư phát triển và tín dụng thương mại:

Tổng vốn đầu tư 7 x 30% = 2,1 (tỷ đồng).

C.3) Vốn từ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác:

Tổng vốn đầu tư 7 tỷ x 20% = 1,4 (tỷ đồng).

C.4) Vốn đóng góp của cộng đồng:

Tổng vốn đầu tư 7 tỷ x 10% = 0,7 (tỷ đồng)

2.7. Bưu điện (tiêu chí 8):

A/ Mục tiêu

Đảm bảo các cơ sở vật chất để cung cấp các dịch vụ bưu chính viển thông trên địa bàn xã cho người dân

B/ Nội dung thực hiện

§Çu t­ n©ng cÊp điểm bưu điện văn hoá xã, đầu tư đường truyền Internet tại trung tâm xã và 7 bản

Kinh phí thực hiện: 4 tỷ đồng, từ vốn doanh nghiệp đầu tư.

2.8 Nhà ở dân cư nông thôn (tiêu chí 9):

A/ Mục tiêu:

- Xoá nhà tạm , dột nát.

- Nâng tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của bộ xây dựng đạt 80%.

B/ Nội dung thực hiện:

Nhà nước hổ trợ ,doanh nghiệp giúp đỡ, nhân dân đóng góp để xoá Số nhà tạm, dột nát 129 căn

- Nhà nước hổ trợ, hộ dân tự đầu tư xây dựng 165 căn nhà chưa đảm bảo về diện tích sử dụng và không đủ niên hạn sử dụng từ 20 năm trở lên

C/ Nguồn vốn

Dự kiến 6 tỷ đồng

Ngân sách hổ trợ 2,5 tỷ đồng, doanh nghiêp và nhân dân đóng góp 3,5 tỷ đồng

3. Phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí 10, 11, 12, 13):

A/ Mục tiêu:

- Tăng thu nhập của người dân lên 1,4 lần so với bình quân thu nhập của tỉnh (khoảng triệu đồng).

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5% so với chuẩn nghèo.

- Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩng vực nông ,lâm, thuỷ sản 35%

- Có tổ hợp tac xã hoạt động có hiệu quả

B/ Nội dung thực hiện:

+ Trồng trọt: Khai thác hết diện tích đất đai hiên có, tập trung đầu tư thuỷ lợi, ổn định diện tích lúa nước hiện có, khai hoang khoảng 10 ha ruộng nước Thực hiện tốt công tác khuyến nông, xây dựng 7 mô hình trình diển canh tác lúa nước ở 7 bản và nhân rộng ra các hộ, quy hoạch khoảng 100 đến 150 ha đất trồng ngô ở những nơi có độ dốc thấp để tập trung thâm canh, luân canh tăng năng xuất và hiệu quả sử dụng đất, đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là giống mới, các tiến bộ kỹ thuật mới

+ Chăn nuôi: phát triển cây thức ăn gia súc với diện tích 80 ha (cỏ voi, cỏ VA 06) nhằm phát triển chăn nuôi đại gia súc theo phương thức bán chăn thả (thả vào vụ không sản xuất, chăn vào vụ sản xuất) phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm phục vụ thị trường trong và ngoài huyện, §Çu tư mổi bản một mô hình chăn nuôi tập trung. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thông qua các mô hình chăn nuôi để nâng cao nhận thức của người dân nhằm thay đổi phương thức chăn nuôi thả rông sang có quản lý, có đầu tư ,có quy hoạch vùng chăn thả cho từng bản; trọng tâm là phát triển chăn nuôi gia súc giống tại địa phương như trâu ,bò, lợn vv..tập trung trồng cỏ VA 06 tại các bản để bổ sung thức ăn chăn nuôi. Xây dựng một mô hình VAC tại bản Na khµ vµ b¶n ®oµn kÕt để nhân rộng ra các bản khác và các hộ gia đình. Đến năm 2020, đàn trâu, bò đạt khoảng 4500 con gấp 2 lần hiện nay , đàn lợn khoảng 3800 con gấp 2,5 lần , đàn gia cầm khoảng 25000 con gấp 3 lần , từ năm 2020 số lượng trên được duy trì và tăng bình quân hàng năm khoảng 10%/ năm trở lên

+ Lâm nghiệp: Bảo vệ tốt các diện tích rừng hiện có đặc biệt là rừng phòng hộ Trồng mới khoảng 4000 ha rừng (rừng phòng hộ 1000 ha, rừng sản xuất 3000 ha) với các loại cây phù hợp với địa bàn như lát hoa luồng, Xoan ta ,Trẩu ,Tếch ; bảo vệ 2500 ha rừng phòng hộ hiện có, khoanh nuôi tái sinh 1000 ha. Triển khai xây dựng một mô hình sản xuất nông lâm kết hợp quy mô khoảng 15 ha tại 3 bản (cụ thể do xã bản tự lựa chọn cho phù hợp) để nhân rộng ra các bản và các hộ gia đình

+ thuỷ sản Tận dụng diện tích ao, mặt nước tạo lập của các gia đình để nuôi thả cá phấn đấu tăng diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 9 ha, nu«i kho¶ng 100 lång trªn s«ng m·, vào năm 2020 sản lượng đạt khoảng 20 tấn/năm.

+ Dịch vụ, duy trì các hoạt động chế biến nông lâm sản phục vụ nhu cầu tại chổ như xay sát , nghiền thức ăn gia súc ,mộc nề dân dụng , khôi phục bảo tồn và phát huy các ngành nghề truyền thống như: thêu dệt thổ cẩm tại bản TÐn TÇn và các bản lân cận ... nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động những lúc nông nhàn và tăng thu nhập cho hộ gia đình. Cấy một số nghề mới nhằm tận dụng sản phẩm nông nghiệp như: sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất vật liệu xây dựng .vv..

Quy hoạch các vùng ven đường giao thông liên xã, liên thôn chuyển một số hộ gia đình sản xuất nông nghiệp sang sản xuất bán nông nghiệp và dịch vụ (vừa sản xuất nông nghiệp vừa làm dịch vụ) hoặc dịch vụ để làm đầu mối tiêu thụ nông sản cho nhân dân, cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, tham gia vào một số khâu sản xuất như: sấy nông sản, bảo quản nông sản ..v v

Khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ theo hướng đáp ứng nhu cầu phục vụ tại chổ cho sản xuất và đời sống nhân dân triển khai xây dựng một chợ cöa khÈu TÐn TÇn, khuyến khích phát triển thương mại tư nhân ,điểm buôn bán tại các bản , cụm dân cư, phát triển các dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển ,lưu thông hàng hoá

+ Tổ chức sản xuất ; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia vào các tổ hợp tác nhằm tập trung đất đai, công cụ sản xuất, tạo điều kiện để cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp, kiện toàn tổ chức lại hợp tác xã dịch vụ thuỷ nông hoạt động thực sự có hiệu quả

+ Dạy nghề; Mở lớp bồi dưỡng cho đại diện 100% hộ gia đình về kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi phát triển kinh tế hộ.

- Mở các lớp đào tạo, đào tạo lại dài hạn và ngắn hạn ngành nghề nông thôn đang cần (trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, cán bộ HTX nông nghiệp,.v.v.) đáp ứng yêu cầu sản xuất thực tế;

- Điều chỉnh cơ cấu đào tạo, cân đối giữa đào tạo và sử dụng ở các ngành nghề khác nhau và yêu cầu trình độ khác nhau, đảm bảo nhân lực cho các ngành mũi nhọn của xã, các chương trình kinh tế trọng điểm, tăng nhanh tỷ lệ đào tạo và đào tạo nghề, phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ lao động nông nhàn và lao động nông nghiệp của ;

- Tập trung đào tạo lực lượng lao động cho xuất khẩu bao gồm cả đào tạo trình độ học vấn và đào tạo nghề, xuất khẩu lao động để thu hút tài chính cho địa phương. Chú trọng đào tạo nghề cho con em dân tộc thiểu số với nội dung, thời lượng đào tạo phù hợp để bố trí đảm bảo có việc làm.

+Thị trường; Thường xuyên tìm hiểu thị trường từ đó khuyến cáo cho bà con kịp thời chuyển đổi các giống cây trồng, vật nuôi để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm rộng khắp, đa dạng loại hình, quy mô, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia. Đẩy mạnh, đổi mới công tác xúc tiến thương mại, dự báo thị trường, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư ký kết hợp đồng, tham gia từ khâu sản xuất, chế biến tới tiêu thụ sản phẩm, nhằm mở rộng thị trường

C/ Nguồn vốn

Dự kiến 30 tỷ đồng

Ngân sách trung ương và tỉnh hổ trợ 30 tỷ đồng

4. Văn hoá, xã hội và môi trường:

4.1 Giáo dục và đào tạo (tiêu chí 14):

A/ Mục tiêu:

- Phổ cập giáo dục trung học đạt 100%

- Đưa tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 100%.

- Đào tạo nghề đạt 35% lực lượng lao động trên địa bàn xã.

B/ Nội dung thực hiện:

- Tập trung sự chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền ,để duy trì và củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục THCS, phấn đấu các trường ; mầm non ,tiểu học ,trung học cơ sở đều đạt chuẩn quốc

Thực hiện lồng ghép các chương trình dạy nghề cho 1200 lao động có trình độ từ sơ cấp trở lên, nắm vững về kỹ thuật, khả năng tiếp thị; quản lý kinh tế hộ.

C/ Nguồn vốn;

Khoảng 6 tỷ đồng, chủ yếu về đào tạo nghề và giải quyết việc làm thuộc nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia.

4.2 Y tế (tiêu chí 15):

A/ Mục tiêu:

- Duy trì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%

- Y tế xã đạt chuẩn quốc gia

B/ Nôi dung thực hiện:

Rà soát, đánh giá ,mua thẻ bảo hiểm cho các đối tượng được hưởng đảm bảo cho 100% người dân được cấp thẻ bảo hiểm theo quy định

Nâng cấp sửa chữa trạm y tế, mua sắm trang thiết chủ yếu ,bố trí đủ cán bộ theo quy định để trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, theo quy định của bộ y tế

C/ Nguồn vốn thực hiện:

Khoảng 6 tỷ đồng, chủ yếu là vốn Trung ương.

4.3. Xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh: (Tiêu chí 16)

A/ Mục tiêu

Có 80% trở lên hộ gia đình (làm nông nghiệp) trong xã được tuyên truyền, phổ biến khoa học-kỹ thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp;

Có 70% trở lên hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế;

Có 60% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm trở lên;

Có từ 50% bản trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu Bản văn hóa và tương đương liên tục từ 5 năm trở lên;

Có 75% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Có 100% bản có Nhà Văn hóa-Khu thể thao; trong đó 50% Nhà Văn hóa-Khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Có 100% thôn (làng, ấp, bản và tương đương) duy trì được phong trào sinh hoạt câu lạc bộ; phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hằng năm, xã tổ chức được Liên hoan văn nghệ quần chúng và thi đấu các môn thể thao;

100% thôn (làng, ấp, bản và tương đương) có tổ vệ sinh, thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải về nơi quy định. Xã tổ chức tốt việc xử lý rác thải tập trung theo quy chuẩn về môi trường; nghĩa trang xã, bản được xây dựng và quản lý theo quy hoạch

Có 90% trở lên người dân được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

80% trở lên hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn mới;

100% thôn (làng, ấp, bản và tương đương) xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở; không có khiếu kiện đông người, trái phát luật;

B/ Tổ chức thực hiện

- Giúp nhau phát triển kinh tế Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, góp phần xóa hộ đói; giảm hộ nghèo trong xã xuống dưới mức bình quân chung của tỉnh/thành phố; tuyên truyền, phổ biến khoa học-kỹ thuật về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; hợp tác phát triển kinh tế; Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động việc làm, nâng cao thu nhập của người dân.

- Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; bản văn hóa ; Tuyên truyền, giúp đở các hộ gia đình cải tạo được vườn tạp, không để đất hoang, khuôn viên nhà ở xanh, sạch, đẹp; phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn; vận động được nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng .

- Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở. Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; ổn định về tổ chức; hoạt động thường xuyên, hiệu quả; từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Duy trì được phong trào sinh hoạt câu lạc bộ; phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hằng năm, xã tổ chức được Liên hoan văn nghệ quần chúng và thi đấu các môn thể thao

- Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn .Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng, trong các sinh hoạt tập thể, cộng đồng; không có tệ nạn xã hội phát sinh, giảm mạnh các tệ nạn xã hội hiện có; Đạt chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội; đền ơn đáp nghĩa; nhân đạo từ thiện; an toàn giao thông và các phong trào văn hóa-xã hội khác ở nông thôn.

- Tuyên truyền vận động nhân dân Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở; các hộ gia đình nông dân tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; không tàng trữ và lưu hành văn hóa phẩm có nội dung độc hại vv..

C/ Nguồn vốn

Vốn ngân sách trung ương 2 tỷ đồng chủ yếu từ các chương trình mục tiêu quốc gia

4.4 Bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn (tiêu chí 17): chưa

A/ Mục tiêu:

- Nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 100% (trong đó 50% số hộ sử dụng nước sạch đạt chuẩn).

- Nâng tỷ lệ hộ có cơ sở chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 95%.

- 60% số hộ trong xã có đủ 3 công trình (nhà tắm, hố tiêu, bể nước).

- 100% số hộ sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường.

- quy hoạch và xây dựng khu nghĩa trang của 7 bản

B/ Nội dung thực hiện:

- Tuyên truyền, phổ biến về trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường, dùng nước hợp vệ sinh và bảo vệ, chăm sóc cây xanh xung quanh nơi ở.

- Xây dựng 01 trạm cấp nước tập trung công suất 10 m3/giờ ở trung tâm xã. xây dựng sửa chửa nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt cho 6 bản

- Xây dựng bãi rác trung chuyển ở bản bàn qui mô 0,5 ha. Quy hoạch và xây dựng 6 bải rác của 6 bản, quy hoạch và xây dựng khu nghĩa trang của 7 bản và ban hành quy chế quản lý nghĩa trang, bải rác để đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Tổ chức trồng cây xanh ở những nơi công cộng, đường giao thông, trung tâm xã

- N­íc:

+ B¶n Buèn: §Çu t­ thªm 2 bÓ

+ B¶n Na khµ: §Çu t­ ®­êng èng 3km vµ lµm 10 bÓ 4 bÓ

+ B¶n Chiªm Pôc: n©ng cÊp söa ch÷a 2 km ®­êng èng vµ x©y thªm 2 bÓ

+ B¶n ChiÒng Cång: §Çu t­ ®­êng èng 4,5km + 8 bÓ

+ B¶n §oµn KÕt: §Çu t­ söa ch÷a n©ng cÊp 3km ®­êng èng vµ x©y thªm 2 bÓ.

+ B¶n TÐn TÇn: §Çu t­ 1km ®­êng èng ë ®Çu nguån vµ 4 bÓ.

+ PiÒng Mßn: §Çu t­ 3 km ®­êng èng + 6 bÓ

- NghÜa trang:

+ C¸c b¶n ®· cã nghÜa trang cÇn ®­îc ®Çu t­ ®Ó x©y dùng t­êng rµo bao quanh...

C/ Nguồn vốn

Dự kiến 18 tỷ đồng

C.1 Vốn ngân sách Trung ương (a + b ):

a - Vốn từ các Chương trình MTQG, các chương trình, dự án hỗ trợ khác:

Tổng vốn đầu tư 18 tỷ x 23% = 4,14 tỷ đồng

b - Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình (chủ yếu là ngân sách TW hỗ trợ và một phần ngân sách địa phương):

Tổng vốn đầu tư tỷ x 17% = 3,06 tỷ đồng

C.2 Vốn tín dụng, bao gồm vốn vay hỗ trợ đầu tư phát triển và tín dụng thương mại:

Tổng vốn đầu tư 18 x 30% = 5,4 tỷ đồng

C.3) Vốn từ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác:

Tổng vốn đầu tư 18 tỷ x 20% = 3,6 (tỷ đồng).

C.4) Vốn đóng góp của cộng đồng:

Tổng vốn đầu tư 18 tỷ x 10% = 1,8 (tỷ đồng)

5. Củng cố nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức, an ninh trật tự:

5.1 Hệ thông chính trị xã hội vững mạnh

A/ Mục tiêu:

- Tỷ lệ cán bộ đạt tiêu chuẩn theo qui định.

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo qui định.

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt chuẩn : “ trong sạch, vững mạnh”.

- Các tổ chức đoàn thể chính trị xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

B/ Nội dung thực hiện:

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đạt chuẩn.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị -xã hội

C/ Nguồn vốn;

Khoảng 1,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn trung ương.

5.2 An ninh trật tự (Tiêu chí 19):

A/ Mục tiêu:

- An ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

B/ Nội dung thực hiện:

Hàng năm đảng uỷ xã có nghị quyết ,UBND có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự,tổ chức thực hiện có hiệu quấcc chủ trương biện pháp bảo vệ an ninh trật tự và “ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

Không để xẩy ra hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng. Không để xẩy ra các hoạt động chống đối Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; gây rối an ninh trật tự...

Không để xẩy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

Kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác so với năm

trước, không để xẩy ra tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (từ 7 năm tù trở lên). Kiềm chế và làm giảm tai nạn, tệ nạn xã hội so với năm trước. Không để xẩy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng.

Tăng cường công tác giữ gìn trật tự xã hội ở địa phương, có kế hoạch bồi dưỡng cho lực lượng Công an, Quân sự, trang bị tủ sách pháp luật tại các nhà sinh hoạt cộng đồng các bản để người dân tìm hiểu và chấp hành pháp luật.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là lãnh đạo Chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì Đảng bộ xã được công nhận trong sạch vững mạnh.

C/ Nguồn vốn:

Dự kiến: 1,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn trung ương.

III. ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, CÁCH LÀM ĐẶC THÙ

1. Đối với cơ chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; đổi mới theo hướng đơn giản phù hợp với việc xây dựng nông thôn theo phương pháp tiếp cận mới nhằm thực hiện trao quyền hơn cho cộng đồng và đẩy nhanh hơn tiến độ xây dựng nông thôn mới cụ thể như sau:

- Giao UBND xã hoặc Ban quản lý Chương trình nông thôn mới cấp xã làm chủ đầu tư ( không kể qui mô đầu tư), các công trình xây dựng trên địa bàn xã, UBND tỉnh, huyện có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn giúp Ban quản lý dự án cấp xã thực hiện nhiệm vụ.

- Công trình xây dựng cơ bản đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao như: xây dựng nhà văn hoá, trường học, đường giao thông, cầu, bắt buộc phải thiết kế kỹ thuật theo qui định hiện hành (có thể sử dụng thiết kế mẫu) và giao UBND huyện thẩm định và phê duyệt đầu tư dừ án trên 1 tỷ đồng. Các công trình khác không đòi hỏi kỹ thuật cao thì UBND xã báo cáo đầu tư, phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Việc lựa chọn đơn vị, cá nhân thi công phải đảm bảo tính công khai minh bạch do cộng đồng cơ sở bàn bạc quyết định, người dân địa phương phải cung cấp đẩy đủ những thông tin và tiến độ thực hiện các công trình của đơn vị trúng thầu để giám sát việc xây dựng công trình thông qua tư vấn giám sát. Ban giám sát cộng đồng ( có thể sử dụng Ban thanh tra nhân dân thuộc cộng đồng).

- Sau khi đề án được phê duyệt cho triển khai thực hiện nếu có sự thay đổi các hạng mục công trình, dự án đầu tư. Ban quản lý chương trình nông thôn mới cấp xã trình BCĐ huyện được phép phê duyệt các hạng mục công trình, dự án đầu tư thay đổi đảm bảo phù hợp mang lại hiệu quả cho nhân dân.

2. Đối với cơ chế quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ:

2.1/ Về mức hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng:

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho công tác quy hoạch và các công trình hạ tầng cấp xã, gồm: đường giao thông đến xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa; đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp thôn, xã, cán bộ hợp tác xã.

2.2 Về cơ chế cấp vốn

- Ban quản lý chưong trình nông thôn mới sẽ có nhiệm vụ tiếp nhận vốn; chủ động Quyết định thu chi theo mục tiêu, công khai báo cáo định kỳ để cộng đồng và BCĐ huyện giám sát.

- Căn cứ vào chính sách nhu cầu địa phương, BQL xã lập kế hoạch phát triển theo các mục tiêu đã định, trình Ban chỉ đạo huyện thẩm định ,UBND xã phê duyệt là đủ điều kiện nhận vốn.

2.3 Về thủ tục thanh quyết toán:

Được thực hiện cơ chế đặc thù, theo hướng dẫn của các bộ, ngành đối với nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình xây dựng nông thôn mới; đối với các nguồn vốn lồng ghép được thực hiện theo qui định của các nguồn vốn đó.

IV. VỐN VÀ NGUỒN VỐN

* Giai đoạn 2011 - 2020:

1. Tổng vốn: 334,5 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 289 tỷ đồng, (chiếm 86,39%)

+ Giao thông: 147 tỷ đồng.

+ Thuỷ lợi: 30 tỷ đồng.

+ Điện: 10 tỷ đồng .

+ Trường học: 22 tỷ đồng .

+ Cơ sở vật chất văn hoá 45 tỷ đồng.

+ Bưu điện 4 tỷ đồng.

+ Chợ 7 tỷ đồng.

+ Nhà ở nông thôn 6 tỷ đồng.

+ Môi trường 18 tỷ đồng.

- Vốn phát triển sản xuất: 30 tỷ đồng, (chiếm 8,96%)

- Vốn cho các hoạt đông khác: 15,5 tỷ đồng, (chiếm 4,65%)

+ Quy hoạch và thực hiện quy hoạch: 0,5 tỷ đồng

+ Y tế 6 tỷ đồng

+ Giáo dục và đào tạo 6 tỷ đồng.

+ Đào tạo cán bộ 1,5 tỷ đồng.

+ Giữ gìn ANTT xã hội 1,5 tỷ đồng.

+ Xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh: 2 tỷ đồng.

2. Nhu cầu vốn cho từng năm: ĐVT: tỷ đồng

STT

Nội dung

ĐVT

Số
lượng

Tổng vốn (tỷ đồng)

2011

2012

2013

2014

2015

Sau 2015

Tổng cộng

334,5

0,5

14,7

29,7

48,7

240,9

I

Vốn ĐT XD cơ bản

289

10,2

25,2

41,2

212,4

1

Giao thông

147

7

10

10

120

1.1

Đường trục xã

Km

9,5

45

7

10

10

18

1.2

Đường ngỏ xóm

km

4,38

22

22

1.3

Đường nội đồng

Km

15,9

78

78

1.4

Cầu tràn qua suối

Cây

1

2

2

2

Thuỷ lợi

30

2

4

12

12

2.1

Đầu tư nâng cấp mương

km

7,65

27

2

3

10

12

2.3

Đầu tư nâng cấp đập

cái

10

2

2

2.4

Nạo vét sửa chữa

km

11,7

1

1

2.5

Điện

10

1,2

2,2

2,2

4,4

3

Đường dây

km

9,4

9

1

2

2

4

4

Trạm hạ thế

trạm

4

1

0,2

0,2

0,2

0,4

4

Trường học

cấp

3

22

3

3

16

5

Cơ sở vật chất văn hoá

45

45

5.1

Xây dựng trung tâm văn hoá xã

Cái

1

10

10

5.2

Nhà văn hoá khu thể thao bản

Cái

7

35

35

6

Xây dựng mới chợ

Cái

1

7

7

7

Bưu điện

cái

7

4

2

2

8

Nhà ở nông thôn

căn

129

6

2

2

2

9

Môi trường

18

2

3

13

II

Vốn PTSX

30

2

2

26

III

Vốn cho các hoạt động khác

15,5

0,5

4,5

2,5

5,5

3,5

1

Quy hoạch

0,5

0,5

0,3

2

Y tế

6

1

2

3

3

Giáo dục và đào tạo

6

1

1

1

3

4

Xây dựng đời sống văn hoá

2

0,5

0,5

0,5

0,5

5

Đào tạo cán bộ

1,5

0.5

0,5

0,5

6

An ninh trật tự xã hội

1,5

0,5

0,5

0,5

3. Nguồn vốn: 334,5 tỷ đồng.

3.1. Vốn ngân sách: 178,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 53,45 %.

3.3.Vốn tín dụng: 74,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 22,14%.

3.4.Vốn doanh nghiệp: 54,9 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 16,41%.

3.5 Vốn dân: 26,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,98%.

Biểu phân bổ nguồn vốn ĐVT: Tỷ đồng

STT

Nội dung

Tổng

Chia vốn theo nguồn

Vốn ngân sách

Vốn tín dụng

Vốn DN

Vốn dân

Tổng cộng

334,5

178,8

74,1

54,9

26,7

I

Vốn ĐT XD cơ bản

289

133,3

74,1

54,9

26,7

1

Giao thông

147

58,8

44,1

29,4

14,7

2

Thuỷ lợi

30

12

9

6

3

3

Điện

10

4

3

2

1

4

Trường học

22

22

5

Cơ sở vật chất văn hoá

45

24

10,5

7

3,5

6

Chợ

7

2,8

2,1

1,4

0,7

7

Bưu điện

4

4

8

Nhà ở nông thôn

6

2,5

1,5

2

9

Môi trường

18

7,2

5,4

3,6

1,8

II

Vốn PTSX

30

30

III

Vốn cho các hoạt động khác

15,5

15,5

1

Quy hoạch

0,5

0,5

2

Y tế

6

6

3

Giáo dục và đào tạo

6

6

4

Đào tạo cán bộ

1,5

1,5

5

Xây dựng đời sống văn hoá

2

2

6

An ninh trật tự

1,5

1,5

- Những tiêu chí cần tiêu chí cần ưu tiên thực hiện trước gồm:

• Quy hoạch gồm: quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển SX NN, hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đến năm 2020 tầm nhìn 2025; quy hoạch hạ tầng kinh tế xã hội môi trường theo chuẩn mới và quy hoạch các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp;

. Đào tạo, gồm đào tạo cán bộ, đào tạo lao động có đủ trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để có những con người thực hiện các nhiệm vụ trong quá trình xây dựng NTM;

• Hoàn thiện các hạ tầng kinh tế xã hội, gồm điện, đường, trường trạm,chợ. Đây là nhóm các tiêu chí cần phải ưu tiên thực hiện, làm nền tảng cho việc định hướng phát triển ổn định hạ tầng kinh tế kỹ thuật và phát triển kinh tế của địa phương.

V/ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

- Củng cố và xây dựng hệ thống chính trị đạt trong sạch vững mạnh hàng năm; quán triệt sâu rộng cho các Đảng viên biết được bộ tiêu chí và tầm quan trọng của chương trình nông thôn mới triển khai thực hiện trên địa bàn xã để các đảng viên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện một cách tích cực.

- Tăng cường công tác quản lý của nhà nước: Tổ chức quán triệt trong chính quyền và người dân về nội dung xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch phát triển nông thôn mới và tổ chức cho người dân tham gia ý kiến vào kế hoạch; lập các bản thoả ước giữa chính quyền với nhân dân về công việc của các bên phải thực hiện trong quá trình xây dựng nông thôn mới; thông báo rộng rãi trong hệ thống đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và trong nhân dân về các công việc đã làm và chuẩn bị thực hiện trong thời gian tới, đối với từng công trình, dự án cụ thể khi triển khai thực hiện phải có sự giám sát của nhân dân.

- Tăng cường công tác vận động tuyên truyền của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong nhân dân.

2. Tăng cường công tác truyền thông và phát huy quyền làm chủ của người dân hưởng thụ:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để vận động người dân tham gia chương trình.

- Các thông tin về nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới; các mục tiêu cần đạt được về xây dựng nông thôn mới; mức độ, hình thức đóng góp của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí, nội dung hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức quốc tế và các nguồn vốn khác.

- Nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân trong quá trình xây dựng đề án và triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư phải tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, có sự tư vấn của cán bộ chuyên môn để xác định được nhu cầu cấp thiết của các công trình, dự án ưu tiên đầu tư nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, cũng thấy được trách nhiệm của người dân và cộng đồng trong việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới.

3. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chương trình:

- Tập huấn cho người dân và cán bộ về yêu cầu xây dựng nông thôn mới thời kỳ CNH-HĐH. Đảm bảo cho việc lập kế hoạch phát triển (trên cơ sở quy hoạch và tiêu chí xây dựng nông thôn mới) và tổ chức thực hiện các nội dung chương trình đạt hiệu quả, bao gồm:

- Chuẩn hoá, bồi dưỡng và đưa đào tạo cán bộ cấp xã nhằm nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ.

- Đào tạo, kiến thức quản lý cho cán bộ Hợp tác xã, Tổ hợp tác, chủ trang trại.

- Tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp như: xây dựng các mô hình trình diễn, mô hình khuyến nông, mô hình cơ giới hoá trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch để người dân tham quan học tập kinh nghiệm.

- Thử nghiệm một số hình thức tổ chức học nghề phi nông nghiệp ngay tại cộng đồng để thuận tiện cho thanh niên trong xã đều có cơ hội tiếp cận theo học.

4. Đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật để giải quyết những nhiệm vụ trong xây dựng xã nông thôn mới:

- Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật và các mô hình sản xuất mới vào sản xuất thông qua các hoạt động như Hội nghị đầu bờ, tổ chức tập huấn cho bà con nông dân, xem các mô hình trình diễn,… cả trong trồng trọt và chăn nuôi. Khuyến khích, hỗ trợ việc đưa giống mới, có năng suất cao, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của xã.

- Cải tạo những diện tích đất chưa sử dụng có khả năng phát triển nông nghiệp vào sản xuất, trồng cỏ chăn nuôi. Khuyến khích chăn nuôi đặc biệt là chăn nuôi gia súc lớn để tận dụng các sản phẩm từ nông nghiệp, chuyển đổi phương thức chăn nuôi chăn thả tự do sang phương thức chăn nuôi bán chăn thả, tiến tới phương thức chăn nuôi cố định.

- Mở lớp bồi dưỡng cho đại diện 100% hộ gia đình về kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi phát triển kinh tế hộ.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu SXNN theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, khuyến khích đưa các giống mới, năng suất cao vào sản xuất theo hướng thâm canh tăng vụ cho diện tích lúa 2 vụ; hình thành các vùng ruộng bậc thang; áp dụng hệ thống canh tác nương rẫy cải tiến, bảo đảm dễ làm, dễ thực hiện

- Cơ cấu giống con nuôi : Đưa vào sử dụng các giống gia súc, gia cầm có nguồn gốc địa phương, có chất lượng cao, thích nghi tốt với điều kiện thời tiết khí hậu địa phương, xây dựng giải pháp kỹ thuật chăn nuôi, phòng dịch bệnh

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế thúc đẩy liên kết “4 nhà” trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

- Nghiên cứu cơ chế lồng ghép vốn các chương trình trên địa bàn xã.

5. Các giải pháp huy động vốn và cơ chế lồng ghép các nguồn vốn:

5.1 Giải pháp huy động:

- Huy động các nguồn lực sẵn có trong nhân dân tuỳ theo khả năng để đóng góp sức người, sức của; phát huy tính sáng tạo và sự tham gia đóng góp của nhân dân nhưng phải đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ trong suốt quá trình thực hiện.

- Thoả thuận với các ngân hàng thương mại, ngân hàng nông nghiệp về việc cho vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, cải tạo và xây mới nhà ở.

5.2 Cơ chế lồng ghép các nguồn vốn:

- Đối với các dự án Chương trình không hỗ trợ thì sẽ lồng ghép vốn ngân sách địa phương, lồng ghép các chương trình, dự án khác, huy động vốn trong dân và tín dụng.

- Đối với các dự án chương trình hỗ trợ 60% nhu cầu kinh phí sẽ tiến hành lồng ghép với nguồn vốn ngân sách địa phương, lồng ghép các chương trình dự án khác hoặc huy động vốn dân và vốn tín dụng.

- Việc lồng ghép các nguồn vốn phải thực hiện đẩy đủ các thủ tục theo qui định của các nguồn vốn.

5.3 Cơ chế huy động vốn tín dụng:

- Lồng ghép các chương trình, dự án vay vốn khác của Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh và các dự án đầu tư phát triển hiện đang triển khai trên địa bàn xã.

- Tiến hành lập các dự án đầu tư phát triển sản xuất theo các tổ nhóm để vay vốn thông qua các hình thức tín chấp.

- Ngoài ra, các hộ có thể vay vốn thông qua việc thế chấp tài sản để phát triển sản xuất, xây dựng và chỉnh trang lại nhà ở, đối ứng trong việc thực hiện đề án nông thôn mới trên địa bàn xã.

5.4 ChÝnh sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào xã:

- Ngoài các chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư của tỉnh, huyện ngoài ra xã sẽ ưu tiên cho các doanh nghiệp được tham gia các chương trình dự án đầu tư phát triển sản xuất, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và một số chương trình dự án khác.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn xã như mặt bằng để xây dựng cơ sở, nhà xưởng, đồng thời sẽ phối hợp, kết hợp với các chương trình, dự án lồng ghép để đào tạo lực lượng lao động phù hợp đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp

V. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ:

1. Hiệu quả về kinh tế:

Đề án thực thi sẽ làm tăng giá trị gia tăng , đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã, đặc biệt là cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp– chăn nuôi, đàn trâu tăng gấp 3 lần, đàn bò tăng gấp 3,3 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,4 lần so với mức bình quân chung của tỉnh vào năm 2020, khoảng 20-25 triệu đồng /người /năm; giá trị sản xuất bình quân 01 ha đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản tăng lên 50 triệu đồng/ha/năm, trong đó: 75% diện tích đất nông nghiệp của xã có thu nhập trên 50 triệu đồng/ha/năm; hình thành được các vùng sản xuất hàng hoá tập trung theo từng lĩnh vực rõ rệt, thực hiện sản xuất đúng theo quy hoạch và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nên việc sử dụng tài nguyên đất đai được hợp lý, bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao; lượng hàng hoá sản xuất ra trong lĩnh vực nông nghiệp và thuỷ sản tăng lên gấp 3 lần so với hiện nay, chất lượng ngày càng được cải thiện, đáp ứng ngày tốt cho nhu cầu của thị trường góp phần đang kể cho việc tăng thu nhập cho nhân dân trong xã. Ngoài ra giá trị làm ra của 01 lao động trong nông thôn tăng hơn gấp 2,5 lần so với hiện nay.

2. Hiệu quả về văn hoá-xã hội:

- Đề án thực hiện sẽ góp phần tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5% vào năm 2020.

- Người dân được hưởng thụ các dịch vụ công cộng một cách tốt nhất góp phần bảo vệ sức khoẻ, thuận lợi trong quá trình tiếp nhận các nguồn thông tin, đặc biệt là thông tin thị trường, giá cả, dịch bệnh, dự báo thời tiết để có các biện pháp trong sản xuất ứng phó kịp thời hạn chế rủi ro trong sản xuất. Bên cạnh đó người dân am hiểu về pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện được nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, mẫu mực, con cháu hiếu thảo; ý thức được về cuộc sống cộng đồng, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt, gắn bó hơn.

- Tăng tỷ lệ hộ sử dụng điện lên 100%, đồng thời đẩy mạnh việc đưa điện vào phục vụ sản xuất nông nghiệp; có trên 90% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và có 60% số hộ có đủ 03 công trình (nhà tắm, hố xí, bể nước) đạt chuẩn.

- Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt từ 35% trở lên, chuyển đổi dần cơ cấu lao động trong nông thôn, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo.

- Phát triển mạnh các loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, sẽ góp phần lớn trong việc hình thành các vùng sản xuất tập trung đồng loạt có hiệu quả cao về mọi mặt.

- Năng lực của cán bộ xã, bản không ngừng được nâng lên, củng cố và phát triển được hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững và ổn định.

3.Kết quả của Đề án: Sau khi đề án được thực hiện hoàn chỉnh đến cuối năm 2020 xã sẽ đảm bảo thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đảng uỷ, HĐND, UBND xã có trách nhiệm chỉ đạo

1.Thành lập ban quản lý xã

Chñ tÞch UBND x·: Trư­ëng ban qu¶n lý

Phã chñ tÞch UBND x·: Phã tr­ưëng ban

KÕ to¸n ng©n s¸ch x·: KÕ to¸n ban và một sốcán bộ công chức, các thành viên của các khối đoàn thể.

Ban qu¶n lý cã chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n sau:

Ban quản lý xã là chủ đầu tư các dự án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Tổ chức xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư hàng năm xây dựng NTM của xã, lấy ý kiến các cộng đồng dân cư trong toàn xã và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giám sát các hoạt động thực thi các dự án đầu tư trên địa bàn xã.

Quản lý và triển khai thực hiện các dự án, nội dung bao gồm việc thực hiện các bước từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao và đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Được ký các hợp đồng kinh tế với các đơn vị có tư cách pháp nhân, cộng đồng hoặc cá nhân cung cấp các hàng hóa, xây lắp và dịch vụ để thực hiện các công trình, dự án đầu tư.

2. Thành lập 7 ban phát triển của 7 bản

Ban ph¸t triÓn b¶n cã nhiÖm vô

Tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp; các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng thôn trong quá trình xây dựng NTM. Triệu tập các cuộc họp, tập huấn đối với người dân theo đề nghị của các cơ quan tư vấn, tổ chức hỗ trợ nâng cao năng lực của người dân và cộng đồng về phát triển nông thôn.

Tổ chức lấy ý kiến của người dân trong thôn tham gia góp ý vào bản quy hoạch, bản đề án xây dựng NTM chung của xã theo yêu cầu của Ban quản lý xã.

Tổ chức xây dựng các công trình hạ tầng do Ban quản lý xã giao nằm trên địa bàn thôn (đường giao thông, đường điện liên xóm, liên gia; xây dựng trường mầm non, nhà văn hóa thôn).

Tổ chức vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua giữa các xóm, các hộ tập trung cải tạo ao, vườn, chỉnh trang cổng ngõ, tường rào để có cảnh quan đẹp. Tổ chức hướng dẫn và quản lý vệ sinh môi trường trong thôn; cải tạo hệ thống tiêu, thoát nước; cải tạo, khôi phục các ao hồ sinh thái; trồng cây xanh nơi công cộng, xử lý rác thải.

Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, chống các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa trong phạm vi thôn và tham gia các phong trào thi đua do xã phát động.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế tăng thu nhập, giảm nghèo.

Tự giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thôn. Thành lập các nhóm quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình sau khi nghiệm thu bàn giao.

Đảm bảo an ninh, trật tự thôn xóm; Xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, nội quy phát triển thôn.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Đề án xây dựng nông thôn mới.

Lập Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Đề án đến cán bộ đảng viên, người dân trong toàn xã: kế hoạch phải thể hiện được nội dung, thời gian, đối tượng và phân công trách nhiệm thực hiện.

Hoạt động này cần được tiến hành thường xuyên, gắn liền với chế độ hội họp, sinh hoạt định kỳ ở cấp thôn, các tổ chức chính trị, đoàn thể.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, Ban quản lý tiến hành xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu phấn đấu hàng năm trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

5. Tiếp nhận và huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

- Phân công bộ phận theo dõi việc tiếp nhận và triển khai các biện pháp nhằm huy động các nguồn lực đóng góp từ bên ngoài để hỗ trợ cho Chương trình;

- Ban hành quy chế quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ.

6. Tổ chức giám sát và sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các Tiêu chí theo định kỳ hàng năm

- Thành lập các bộ phận để giám sát các hoạt động đầu tư và kế hoạch công tác hàng năm của xã có liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới;

- Hàng năm, Ban quản lý xã tổ chức cho các bản đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hàng năm theo từng Tiêu chí và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chung trong toàn xã.

7. Bổ sung, điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới

Thông qua công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và kiến nghị của cộng đồng dân cư, các tổ chức, Ban quản lý xã nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp với tình hình thực tế.

Việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án phải được UBND huyện, quyết định.

8. Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

- Xây dựng kế hoạch tổ chức ký kết phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới cho các bản trên địa bàn xã;

- Xã tham gia ký kết thi đua xây dựng nông thôn mới với các xã trên địa bàn huyện .

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Kiến nghị sự chỉ đạo của cấp trên:

1.1 Ban chỉ đạo huyện:

- Thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ tư vấn và chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về xây dựng nông thôn mới,

- Hướng dẩn và Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ và cộng đồng dân cư về xây dựng nông thôn mới.

- Bố trí kinh phí và tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn xã để xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch.

- Tổ chức giám sát , đánh giá các hoạt động và các kết quả thực hiện xây dựng chương trình.

- Hướng dẫn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới về các tiêu chuẩn qui định theo từng chuyên ngành để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể theo các lĩnh vực chuyên ngành để triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương, vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác, vốn vay tín dụng và vốn huy động trong dân, cộng đồng.

- Hỗ trợ lập các dự án đầu tư giúp xã triển khai thực hiện theo các lĩnh của các phòng, ban ngành quản lý; ưu tiên vốn đầu tư cho xã theo kế hoạch phân bổ vốn hàng năm của đề án.

1.4 Cấp uỷ, chính quyền xã:

- Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể giúp Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc của đề án.

- Bố trí các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn xã để tuyên truyền, hổ trợ các hộ gia đình đầu tư nhà tiêu, nhà tắm, bể nước hợp vệ sinh và xử lý chất thải chuồng trại chăn nuôi cho nhân dân trong xã.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo nhằm giúp cho BQL xây dựng nông thôn mới xã triển khai thực hiện các công việc.

2. Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã:

- Xây dựng quy chế hoạt động của BQL và phân công trách nhiệm cho từng thành viên.

- Chịu trách nhiệm trực tiếp về nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

3 Vai trò của bản, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể trên địa bàn của từng bản để triển khai thực hiện .

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các hạng mục công trình, dự án đầu tư trên địa bàn ấp.

- Vận động nhân dân tham gia các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực và thực hiện tốt các qui định về xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng qui chế về xây dựng nông thôn mới ở từng bản, đồng thời tổ chức các cuộc họp với cộng đồng, dân cư để xây dựng tiêu chí cho từng hộ gia đình trong việc triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới tại bản.

4. Vai trò của người dân hưởng lợi từ chương trình:

- Tham gia tích cực trong việc đóng góp kế hoạch chuẩn bị triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn xã, đồng thời giám sát các công trình xây dựng cơ bản đối với đơn vị thi công công trình.

- Tham gia góp vốn đối với các công trình, dự án có huy động vốn của dân và cộng đồng tuỳ theo khả năng để đóng góp bằng công lao động, hiến đất để thực hiện công trình hoặc đóng góp bằng tiền.

- Sau khi các công trình hoàn thành phải cùng nhau quản lý, bảo vệ và sử dụng một cách có hiệu quả cao nhất, tránh lãng phí, thất thoát hoặc hư hỏng nhanh do quản lý kém.

- Có ý thức tự lực, tự cường, phát huy nội lực của người dân và cộng cộng nhằm thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển để tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo.

PHẦN IV

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN:

Chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7, khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Xã được chọn là xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020 đây là cơ hội góp phần từng bước nâng cao cuộc sống của người dân song bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ lớn, nặng nề đối với Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân. Đảng bộ và nhân dân xã mong được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của các cấp, các ngành, đồng thời sẽ quyết tâm tập trung cao, nỗ lực hết mình để thực hiện Đề án đạt được kết quả tốt nhất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn nông nghiệp trở thành xã nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020 đạt được các tiêu chí của Chính phủ qui định, xứng đáng với sự quan tâm của Huyện về xây dựng chương trình nông thôn mới trong thời kỳ thực hiện quá trình CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn.

II. KIẾN NGHỊ:

Đề nghị BCĐ huyện xem xét sớm thẩm định và phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã TÐn TÇn, huyện Mường Lát để triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

TM. BAN QUẢN LÝ XÃ

TRƯỞNG BAN

L­¬ng v¨n Chung

Phụ lục :

THỰC TRẠNG NÔNG THÔN VÀ MỤC TIÊU HOÀN THÀNH

TT

Tiêu chí

Mô tả tiêu chí

Quy định của Bộ tiêu chí quốc gia

(Khu vực bắc trung bộ)

Hiện trạng của xã so với Bộ Tiêu chí

Thời gian hoàn thành Tiêu chí

Ghi chú

Giai đoạn 2010 - 2015

2016-2020

sau 2020

2010

2011

2012

2013

2014

2015

I

QUY HOẠCH

1

QUY HOẠCH

1.1. Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển SX nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp, TTCN, dịch vụ

Đạt

đạt

1.2. Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH- Môi trường

Đạt

đạt

1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh bảo tồn được bản sắc văn hoá tốt đẹp

Đạt

đạt

II

HẠ TẦNG KINH TẾ-XÃ HỘI

2

GIAO THÔNG

2.1. Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT

100%

chưa

đạt

2.2. Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT

70%

chưa

đạt

2.3. Tỷ lệ km đường ngõ xóm sạch và không lầy lội trong mùa mưa.

100%

(70% cứng hóa)

chưa

đạt

2.4. Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hoá, xe cơ giới đi lại thuận tiện.

70%

chưa

đạt

3

THUỶ LỢI

3.1. Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu SX và dân sinh

Đạt

chưa

3.2. Tỷ lệ kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá

85%

chưa

đạt

4

ĐIỆN

4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện

Đạt

chưa

đạt

4.2. Tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn

98%

chưa

đạt

5

TRƯỜNG HỌC

Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có CSVC đạt chuẩn quốc gia

80%

chưa

đạt

6

CƠ SỞ VĂN HOÁ XÃ

6.1. Tỷ lệ Nhà văn hoá và khu thể thao xã đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ VH-TT-DL

Đạt

chưa

đạt

6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hoá và khu thể thao thôn đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ VH-TT-DL

100%

chưa

đạt

7

CHỢ NÔNG THÔN

Tỷ lệ chợ đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Xây dựng so với tổng số chợ toàn huyện

Đạt

chưa

đạt

8

BƯU ĐIỆN

8.1. có điểm phục vụ Bưu chính viễn thông

Đạt

chưa

đạt

8.2. có Internet đến thôn

Đạt

chưa

đạt

9

NHÀ Ở DÂN CƯ

9.1. Nhà tạm, dột nát

Không

chưa

đạt

9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng

80%

chưa

đạt

III

KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

10

THU NHẬP

Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của Thành phố

1,4 lần

chưa

đạt

11

TỶ LỆ HỘ NGHÈO

Tỷ lệ hộ nghèo

5%

chưa

đạt

12

CƠ CẤU LAO ĐỘNG

Tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

35%

chưa

đạt

13

HÌNH THỨC TỔ CHỨC SX

Có Tổ hợp tác hoặc HTX hoạt động có hiệu quả

chưa

đạt

IV

VĂN HOÁ-XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

14

GIÁO DỤC

14.1. Phổ cập giáo dục trung học

Đạt

đạt

14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT (Phổ thông, bổ túc, học nghề)

85%

đạt

14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo

35%

chưa

đạt

15

Y TẾ

15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm Y tế

> 30%

đạt

15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia

Đạt

chưa

đạt

16

VĂN HOÁ

Tỷ lệ số thôn, bản đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo tiêu chí của Bộ VH-TT-DL

Đạt

chưa

đạt

17

MÔI TRƯỜNG

17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia

85%

chưa

đạt

17.2. Tỷ lệ cơ sở SX-KD đạt tiêu chuẩn về môi trường

Đạt

đạt

17.3. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp

Đạt

đạt

17.4. Tỷ lệ nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch

Đạt

chưa

đạt

17.5. Chất thải được thu gom và xử lý theo quy định

Đạt

chưa

đạt

V

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

18

HỆ THỐNG TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VỮNG MẠNH

18.1. Tỷ lệ cán bộ xã đạt chuẩn

Đạt

đạt

18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định

Đạt

đạt

18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch vững mạnh"

Đạt

đạt

18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên

Đạt

đạt

19

AN NINH TRẬT TỰ

An ninh trật tự xã hội được giữ vững

Đạt

đạt

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NTM XÃ TÉN TẰN

Đăng lúc: 18/11/2017 16:13:44 (GMT+7)

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NTM XÃ TÉN TẰN

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NTM XÃ TÉN TẦN

MỞ ĐẦU

I . Sự cần thiết phải lập Đề án xây dựng nông thôn mới

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn của xã trong những năm qua đã đạt nhiều thành tựu to lớn ,

Một ; Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực và đa dạng , các ngành nghề dịch vụ được hình thành; các điểm giao dịch mua bán hàng hoá nông sản được mở rộng; các làng nghề truyền thống được củng cố, phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nông thôn.

Hai ; Hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội ở nông thôn được xây dựng khang trang; các dịch vụ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nông dân được cung cấp ngày càng tốt hơn.

Ba ; An sinh xã hội được thực hiện tốt, huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư cho chương trình giảm nghèo, chăm lo giúp các đối tượng chính sách, người nghèo, người gặp khó khăn cơ nhỡ… từng bước ổn định cuộc sống.

Bốn ; Hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên; thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, sức mạnh tổng hợp của quần chúng ngày càng phát huy; an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững ổn định.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, thực trạng nông thôn trên địa bàn hiện nay còn tồn tại một số mặt hạn chế, yếu kém đó là:

Một; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động ở nông thôn còn chậm; các hình thức sản xuất chậm đổi mới; nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng chưa cao, năng lực cạnh tranh còn thấp; chất lượng lao động nông nghiệp, nông thôn còn thấp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa như huyện ta

Hai; Còn lúng túng trong việc xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu câu trồng, vật nuôi ở cơ sở; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn nhiều nơi còn yếu kém, chưa đồng bộ, tình trạng đầu tư dàn trải ,khai thác sử dụng kém hiệu quả vẩn còn phổ biến

Ba; tài nguyên thiên nhiênh bị khai thác quá mức ,môi trường sinh thái đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Bốn; Một số chính sách xã hội ở nông thôn triển khai thực hiện chậm và chưa đồng bộ; tình hình an ninh nông thôn nhiều nơi diễn biến phức tạp; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa bền vững, còn tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo cao; trình độ năng lực của một số cán bộ cơ sở còn yếu, chưa đủ sức giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của dân…

Để khắc phục những tồn tại yếu kém và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp ,nông dân và nông thôn của xã việc lập Đề án xây dựng nông thôn mới là cần thiết

II. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”;

- Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT, ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

Căn cứ Thông tư Hướng dẫn số 54/2009/TT-BNN&PTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKH&ĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

- Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/2/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

- Thông tư 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

- Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2010 và năm 2011;

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Quyết định số 2005/QĐ-UBND, ngày 07/06/2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030;

- chỉ thị số 10-CT/TU ngày 29/02/2012 của ban thường vụ tỉnh uỷ về việc tăng cường lảnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh thanh hoá giai đoạn 2012-2015

- Nghị quyết của Đảng bộ huyện Mường Lát nhiệm kỳ 2010 – 2015;

- Nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Phần I

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ NHÂN LỰC

I. Đặc điểm tự nhiên:

1. Vị trí địa lý

Tén Tằn là xã thuộc vùng cao, vùng sâu biên giới của huyện Mường Lát, cách thị trấn Mường Lát 12 km về phía Tây và cách trung tâm thành phố Thanh Hoá 250 km,

Có ranh giới tiếp giáp nh­ư sau:

Phía Nam giáp xã Pù Nhi;

Phía Tây giáp nước CHDCND Lào;

Phía Đông giáp xã Tam Chung và Thị trấn Mường Lát;

Phía Bắc giáp nước CHDCND Lào và xã Tam Chung.

2. Địa hình, địa chất

Đặc thù địa hình của xã Tén Tằn là núi cao, liên kết với nhau tạo thành những dãy núi liên hoàn, với các độ cao khác nhau tạo nên địa hình rất đa dạng và phức tạp. Độ cao trung bình từ 650-700 m, độ dốc lớn, trung bình từ 25o đến 35o, có nơi >35o.

Có hình lòng chảo nghiêng theo hướng Đông – Tây.

Về thuận lợi: Trung tâm của xã có tỉnh lộ 520 chạy qua, giáp vớí xã quang chiễu và thị trấn Mường Lát. bên cạnh dó có cửa khẩu việt lào (cửa khẩu Tén Tằn) là nơi giao thương giữa hai nước Việt Lào Với lợi thế về mặt vị trí địa lý là điều kiện cho Tén Tằn phát triển kinh tế tổng hợp, là tụ điểm giao lưu hàng hoá với các vùng miền trong và ngoài tỉnh

Về khó khăn: Địa hình phức tạp sản xuất nông nghiệp chủ yếu trên vùng đất dốc, vùng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bảo và gió tây nam khô hanh, ảnh hưởng rất nhiều cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như việc triển khai chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

3. Khí hậu thời tiết

Tén Tằn nằm tiểu vùng I vùng núi Tây Bắc của tỉnh Thanh Hoá, nên khí hậu thời tiết cũng mang đặc thù riêng, theo tài liệu khí tượng thuỷ văn của trạm khí tượng thuỷ văn Thanh Hoá, khí hậu thời tiết vùng biểu hiện như sau:

- Nhiệt độ không khí:

+ Nhiệt độ bình quân năm 230 C , nhiệt độ cao tuyệt đối 390 C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 50 C , biên độ chênh lệch ngày đêm 7 - 100 C

Lượng mưa:

Thường thấp so với trung bình toàn tỉnh. lượng mưa trung bình năm 1.266 mm, lượng mưa cao nhất 1.969 mm, lượng mưa thấp nhất 1.014 mm.

- Ẩm độ không khí:

+ Ẩm độ bình quân năm 84%, ẩm độ cao tuyệt đối 90%, ẩm độ thấp tuyệt đối 40%

- Chế độ gió: vùng chịu ảnh hưởng của hai loại gió chính là gió mùa Đông Bắc và gió phơn Tây Nam. Gió mùa Đông Bắc thường xuất hiện vào mùa đông, bình quân mỗi năm có khoảng 30 đợt gió mùa Đông Bắc mang theo không khí lạnh, khô làm nhiệt độ giảm xuống từ 5 - 100C so với nhiệt độ trung bình năm. Gió phơn Tây Nam là một loại hình thời tiết đặc trưng cho mùa hè của vùng Bắc Trung Bộ. Gió này thường xuất hiện vào đầu mùa hè. Gió phơn Tây Nam gây ra khí hậu khô, nóng và hạn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Với thời tiết nóng ẩm mưa nhiều, có mùa đông lạnh, đủ ánh sáng, tốc độ gió vừa phải, ít chịu ảnh hưởng của gió bão... vùng khí hậu núi cao khá thuận lợi cho việc phát triển trồng cây công nghiệp dài ngày: các loại cây ăn quả và phát triển lâm nghiệp, đặc biệt là trồng luồng. Tuy nhiên vùng cũng chịu một số thiên tai như lốc xoáy, lũ cuốn, nắng hạn kéo dài vào mùa hè và rét đậm vào mùa đông.

Nhìn chung khí hậu thời tiết phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển của cây trồng và con gia súc. Song cần lưu ý Tén Tằnthuộc vùng núi cao, nên chịu ảnh hưởng các yếu tố khí hậu khắc nghiệt, đặc biệt là hạn hán, bão lụt, gió nóng, mùa mưa thường có lũ quét, lủ ống và gió xoáy cần có giải pháp tích cực phòng ngừa hiện tượng thiên tai này.

4. Thuỷ văn và nước

a) Nguồn nước mặt

Trong xã có sông Mã chảy quavà nhiều con suối nhỏ và hợp thủy như suối Sim, Suối Bo, Suối Hỵa, Nghẹn…. Nguồn tài nguyên thiên nhiên về nước đã được khai thác sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh bằng việc xây dựng các hồ đập chứa nước. Đến nay đã đưa vào khai thác sử dụng 5 hồ đập nước nhỏ ở các con suối và hợp thủy lấy nước tưới cho cây lúa nước và giữ ẩm cho đất.

b) Nguồn nước ngầm:

Hiện chưa có tài liệu đánh giá cụ thể về nguồn nước ngầm ở Tén Tằn. Qua thăm dò khảo sát thực tế và đặc điểm địa hình cho thấy có rất nhiều mạch nước ngầm xuất lộ ở các chân núi, hiện tại đây là nguồn nước nhân dân đang sử dụng phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

II. Tài nguyên

1. Đất đai

Theo kết quả số liệu thống kê đất năm 2010 của huyện Mường Lát, Tén Tằn có tổng diện tích tự nhiên là 12059.37 ha

* Nhóm đất nông nghiệp: Có diện tích là 8667.11 ha chiếm 71,87% so với tổng diện tích tự nhiên

+ Đất sản xuất nông nghiệp: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn xã là 337.82 ha chiếm 3,9% tổng diện tích đất nông nghiệp.

- Đất trồng cây hàng năm 273.58 ha (Trong đó đất trồng lúa: 210.83 ha đất cây hàng năm khác 56.75ha). Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 6,0 ha

Đất trồng cây lâu năm: 64.24 ha

+ Đất lâm nghiệp: Tổng diện tích 8320.37 ha chiếm 96,0% tổng diện tích đất nông nghiệp (Trong đó rừng sản xuất 4134.16 ha ). Đất rừng phòng hộ là 4186.21 ha.

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: 8.92 ha chiếm 0.1% tổng diện tích đất nông nghiệp.

* Nhóm đất phi nông nghiệp: Diện tích 207.6.ha chiếm 1,72% tổng diện tích tự nhiên.

+ Đất ở: diện tích đất ở là 43.12 ha chiếm 20,77% tổng diện đất phi nông nghiệp (Đất ở nông thôn 43,12 ha)

+ Đất chuyên dùng diện tích 51,15 ha

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa 8,04 ha.

+ Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 105.29 ha

* Đất chưa sử dụng: Diện tích 3184.66 ha chiếm 26,41% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: Đất bằng chưa sử dụng: 27.47 ha. Đất đồi núi chưa sử dụng 3114.84 ha. Núi đá không có rừng cây 42.35 ha.

Nhìn chung hầu hết diện tích đất đã được khai thác sử dụng vào sản xuất nông, lâm nghiệp và các mục đích khác. Tuy nhiên, việc sử dụng đất nông nghiệp còn nhiều mặt hạn chế, chưa thể hiện hết được đất nào cây đó từ đó dẫn tới hiệu quả kinh tế đất chưa cao. Thời gian tới cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng kết hợp với đầu tư chiều sâu để nâng cao hệ số sử dụng đất.

2. Rừng: Diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Tén Tằn chiếm diện tích rất lớn là 8320,37 ha, chiếm 68,9% diện tích đất tự nhiên và chiếm 96,3% diện tích đất nông nghiệp và được phân ra 2 loại rừng. Trong đó diện tích rừng sản xuất là 4134,16 ha chiếm 49,69% tổng diện tích đất lâm nghiệp, rừng phòng hộ 4186,21ha chiếm 50,31% tổng diện tích đất lâm nghiệp. trong đó; rừng nhà nước quản lý .....rừng hợp tác xã quản lý........ rừng hộ gia đìng quản lý.....

Đánh giá lợi thế phát triển dựa trên tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên của xã. Điều kiện tự nhiên của xã cơ bản thuận lợi cho việc đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá. Vị trí địa lý thuận lợi nằm trên tuyến giao thông huyết mạch của huyện nối nhiều vùng thuận lợi tạo điều kiện cho phát triển giao lưu thương mại, trao đổi hàng hoá, văn hoá trong và ngoài vùng có cửa khẩu quốc gia với nước bạn Lào. Đây cũng là động lực cho việc phát triển sản xuất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hình thức nông sản hàng hóa; có điều kiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất phi nông nghiệp, tăng cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ. xã thuộc vùng cao biên giới được Nhà nước quan tâm với nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế

III. Nhân lực:

- Tình hình dân số, lao động việc làm

Theo số liệu thống kê 2012, dân số xã Tén Tằn là 3818 người tương ứng với 863 hộ gia đình .Trong đó, nam là 1.906 người chiếm 50,1%, nữ là 1.899 người chiếm 49,9%, có 3 dân tộc anh em sinh sống gồm: Dân tộc kinh 131 người, thái 3053 người, khơ mú 634 người;

Tổng số lao động trong tuổi đang làm việc năm 2012 là 2395 người (chiếm 62,7%) dân số

Trong đó:

+ Lao động nông lâm nghiệp, thuỷ sản 2183 người chiếm 91,1% tổng số lao động

+ Lao động phi nông nghiệp là 212 người chiếm 8,9% tổng số lao động

.* Đặc điểm dân cư

Dân cư phân bố không đồng đều theo đơn vị hành chính mà chủ yếu sống dọc theo các con sông, suối và các con đường chính. Mật độ dân cư thưa 51 người/km2, phân bố ở 7 bản.

* Chất lượng nguồn lao động

Nguồn lao động tương đối dồi dào, tuy nhiên chất lượng và năng suất lao động còn thấp, lao động phổ thông đơn thuần còn chiếm đại bộ phận. Lực lượng lao động có chuyên môn và trình độ quản lý còn thiếu nhiều. Lao động qua đào tạo có chuyên môn kỹ thuật còn quá thấp, lao động nông nghiệp chiêm tỷ lệ cao

Trong đó:

+ Trên ĐH, ĐH, CĐ: 54 người;

+ Trung cấp,sơ cấp 55 người;

+ Học nghề 102 người;

Hệ số sử dụng thời gian lao động đạt khoảng 70-75%, năng suất lao động chưa cao. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98%

IV. Đánh giá tiềm năng của xã.

-Thuận lợi:

- Có tiềm năng về đất đai, sông suối, rừng, , nguồn lao động dồi dào. , cơ bản thuận lợi cho việc phát triển nông, lâm nghiệp, chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá

Vị trí địa lý thuận lợi nằm trên tuyến giao thông huyết mạch của huyện nối nhiều vùng có cửa khẩu quốc gia tạo điều kiện cho phát triển giao lưu thương mại, trao đổi hàng hoá, văn hoá trong và ngoài vùng nhất là giao lưu hàng hoá với nước bạn Lào. Đây cũng là động lực, thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp theo hình thức sản xuất hàng hóa; có điều kiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất phi nông nghiệp, tăng cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ.

có hệ thống, sông suối đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho toàn bộ diện tích đất canh tác và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, mang lại hiệu quả trong sản xuất và đời sống

- Khó khăn:

- Phần lớn lao động chưa qua đào tạo, tập trung chủ yếu là lực lượng lao động nông nghiệp, hiệu quả lao động năng suất thấp.

- Việc sản xuất nông nghiệp và khai thác lâm sản mang tính tự phát, thiếu ý thức bảo vệ môi trường, có nguy cơ hủy hoại nguồn lợi thiên nhiên, phương pháp khai thác tiềm năng lợi thế của xã chưa được quy hoạch đúng mức.

- Trình độ năng lực, quản lý dự án của cán bộ xã còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên việc đối ứng ñeå xaây döïng cô sôû haï taàng còn gặp khó khăn, nhu cầu vốn trong xây dựng, sửa chữa đòi hỏi lớn do chi phí đầu tư cao từ đó hạn chế nguồn vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp;

- Hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao, ruộng đất manh mún, chăn nuôi nhỏ lẻ còn khá phổ biến dẫn tới giá thành sản xuất cao, giá trị thấp… đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, chưa thể vươn lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp.

Phần II.

THỰC TRẠNG NÔNG THÔN

A. Đánh giá thực trạng nông thôn theo Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Được phân theo từng nhóm với 19 Tiêu chí được sắp xếp thứ tự theo Bộ Tiêu chí quốc gia như sau:

I. Quy hoạch

1. Tiêu chí số 1 - Quy hoạch và phát triển theo quy hoạch

a. những quy hoạch đã có không cần bổ sung

- Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hoá và dịch vụ xã giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội- môi trường của xã giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

- Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hoá dân tộc giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

b. những quy hoạch cần bổ sung

- quy hoạch chi tiết trung tâm xã

- quy hoạch chi tiết chỉnh trang các khu dân cư hiện có

- quy hoạch chi tiết sản suất nông, lâm, thuỷ sản

- So sánh mức độ đạt được so với tiêu chí 1 của Bộ tiêu chí quốc gia NTM . Đạt

II. Về Hạ tầng kinh tế - xã hội: gồm 8 tiêu chí, từ Tiêu chí số 2 đến Tiêu chí số 9.

2. Tiêu chí số 2 - Giao thông;

+ Tổng số Km đường giao thông trong xã, (gồm Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường trục xã, giao thông nông thôn, đường chuyên dùng...) 45,68 km;

+ Số Km đường trục xã; đường trục thôn, xóm; đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng: 31,68km;

+ Tổng số cầu, cống, ngầm, tràn trên đường xã, liên xã, đường trục thôn, xóm; đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng: Ngầm, tràn không

+ Đường xã, liên xã: Tổng số 14 km (tỉnh lộ), số km nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn 14 km; đạt 100% so với tổng số;

+ Đường bản, xóm: ); Tổng số 11,5km, số km cứng hóa đạt chuẩn: 2 km; đạt .17,39.% so với tổng số;

+ Đường ngõ, xóm: Tổng số 4,28 km, số km sạch, không lầy lội vào mùa mưa 3 km, đạt 70% so với tổng số, số km cứng hóa 0 km, đạt 0 % so với tổng số;

+ Đường trục chính nội đồng ; Tổng số 15,9 km; số km được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện:....0........km, đạt .......0...% so với tổng số.

Chưa có quy chế quản lý, công tác duy tu bảo dưỡng không được thực hiện thường xuyên và chưa có sự tham gia của cộng đồng dân cư trong công tác quản lý

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí chưa đạt, dự báo đến sau 2020 sẻ đạt

3. Tiêu chí số 3 - Thủy lợi

Hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn xã gồm có; đập 14 cái, mương 18,8 km, đã kiên cố 13,05 km gồm:

STT

Tªn B¶n

Tªn §Ëp Kªnh

ChiÒu Dµi §Ëp Kªnh

®· kiªn cè

1

B¶n Buèn

- §Ëp kªnh sép NÆm Co H¸ trªn: §Ëp, kªnh ®· x©y kiªn cè

- §Ëp kªnh sép NÆm Co H¸ trªn: §Ëp, kªnh ®· x©y kiªn cè

- §Ëp Co Hµo: §Ëp t¹m, kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Na Khµ: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Na Co MÞ: §Ëp t¹m, kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Toong Kiªng: §Ëp t¹m, kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Nµ Nam: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

- §Ëp Na Ta Låm: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

L = 1,9(km)

L = 520(m)

L = 350(m)

L= 550(m)

L= 850(m)

L=400(m)

L=550(m)

L=220(m)

L= 1,9 km

L =0,520km

2

Na Khµ

- §Ëp kªnh Anh §µi: §Ëp kªnh ®· x©y ( Nh­ng xuèng cÊp)

- §Ëp kªnh Na Kham: §Ëp x©y, kªnh míi x©y ®­îc 400(m) Cßn 2100 (m) lµ kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh sép NËm: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

L = 1,5 (km)

L = 2,5(km)

L = 1(km)

L = 1,5 (km)

L = 0,4 (km)

3

PiÒng Mßn

§· cøng ho¸ 1km. Cßn 1500m ®· x©y nh­ng kh«ng ®ñ n­íc, cÇn n©ng cÊp söa ch÷a.

L= 2,5km

L = 1,0 (km)

4

Chiªn Pôc

- M­¬ng ®· x©y

- §Ëp m­¬ng Pông: M­¬ng ®Êt

L= 1,8km

L= 1km

L = 1,8(km)

5

ChiÒng cång

- §· cã m­¬ng kiªn cè ( trong ®ã 1km ch­a cã n¾p, ®Ò nghÞ ®Çu t­)

L= 2km

L = 2 (km)

6

§oµn KÕt

- §Ëp m­¬ng PiÒng Hiªn: ®· x©y

- §Ëp m­¬ng Nµ Pan: ®· x©y

- M­¬ng Cµnh ngoµi: m­¬ng ®Êt

- M­¬ng Nµ Pan cò

L= 250m

L= 380m

L= 230m

L= 300m

L = 0,25km

L = 0,38km

L = 0,3 km

7

TÐn T»n

Cã 3km ®· cøng ho¸

3 km

L = 3(km)

- Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu cho sản xuất và cấp nước sinh hoạt, phòng chống bão lũ;

§· đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu chủ động cho diện tích gieo trồng lúa, diện tích rau màu, cấp nước sinh ho¹t

- Số km kênh mương do xã quản lý đã được cứng hóa, tỷ lệ 70 % so với tổng số và đạt 82,3 % Tiêu chí.

Các công trình thuỷ lợi chưa có chủ quản lý đích thực, chưa có sự tham gia của người dân trong quản lý, vận hành và khai thác công trình thuỷ lợi. Công trình không được duy tu, sửa chữa thường xuyên, chống xuống cấp hàng năm

- so với Tiêu chí; chưa đạt, dự báo đến 2020 sẽ đạt

4. Tiêu chí số 4 - Điện

Hiện trạng hệ thống điện trên địa bàn xã

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Hiện trạng 2010

Tổng số

Đạt tiêu chuẩn

Không đạt tiêu chuẩn

1

Số trạm biến áp

Trạm

5

5

0

2

Tổng dung lượng

KVA

750

3

Đường dây trung, cao thế

Km

12.0

12.0

0.0

4

Đường dây hạ thế

Km

11.0

7.0

4.0

Hiện tại trên địa bàn xã đã có 6 /7 bản có điện lưới với 5 trạm biến áp 150 KVA, 12 km đường điện trung, cao thế, 11 km đường dây hạ thế được đầu tư xây dựng, 1 bản chưa có điện

Tỷ lệ dân số được dùng điện đạt 77,7%

- Số hộ và tỷ lệ hộ được dùng điện thường xuyên, an toàn.

Tỷ lệ dân số được dùng điện đạt 77,7% (tiêu chí yêu cầu là 98%). So với tiêu chí chưa đạt, dự kiến 2020 sẽ đạt

5. Tiêu chí số 5 - Trường học

5.1 Tr­êng MÇm non TÐn T»n: Gåm cã 5 ®iÓm tr­êng. §iÓm tr­êng chÝnh ®Æt t¹i B¶n Na Khµ. C¸c ®iÓm tr­êng cßn l¹i ®Æt t¹i c¸c b¶n: PiÒng Mßn, TÐn T»n, Chiªn Pôc, §oµn KÕt.

- Sè phßng häc ®· cã: 18 phßng. Sè phßng häc ch­a ®¹t chuÈn: 8 .

- Sè phßng chøc n¨ng ®· cã: 2 Sè phßng häc chøc n¨ng cßn thiÕu: 7 c«ng tr×nh.

M« t¶ chi tiÕt c¸c ®iÓm tr­êng häc:

1.1. §iÓm tr­êng chÝnh: HiÖn ®­îc ®Æt t¹i b¶n Na Khµ.

- Sè phßng häc hiÖn cã: 6 phßng ®¹t chuÈn.

- DiÖn tÝch ®Êt ch­a ®­îc quy ho¹ch 3100m2

1.2. §iÓm PiÒng Mßn.

- Sè phßng häc hiÖn cã: 01 phßng cÊp 4 vµ 01 phßng t¹m, ®¹t chuÈn 0.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 735 m2.

1.3 §iÓm TÐn T»n:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 4 phßng ®¹t chuÈn

- Tæng diÖn tÝch ®Êt ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 1146 m2 .

1.4. §iÓm ChiÓn Pôc:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 2 phßng cÊp 4 vµ 01 phßng t¹m, ®¹t chuÈn 0.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 653 m2.

1.5. §iÓm §oµn KÕt:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 2 phßng cÊp 4, 01 phßng t¹m, ®¹t chuÈn 0.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 657 m2.

2. Tr­êng TiÓu häc TÐn t»n:

Gåm cã 5 ®iÓm tr­êng. §iÓm tr­êng chÝnh ®¹t t¹i TÐn T»n. C¸c ®iÓm lÎ cßn l¹i ®Æt t¹i b¶n: Na Khµ, Buèn, Chiªn Pôc, §oµn KÕt.

- Sè phßng häc ®· cã: 24 phßng. Sè phßng häc ®¹t chuÈn: 14 phßng.

- Sè phßng chøc n¨ng ®· cã: 0. Sè phßng häc chøc n¨ng cßn thiÕu: 14 phßng. C«ng tr×nh kh¸c: 7

M« t¶ chi tiÕt c¸c ®iÓm tr­êng häc:

2.1. §iÓm tr­êng chÝnh:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 4 phßng cÊp 4; 3 phßng HiÖu bé (cÇn c¶i t¹o l¹i) Trong ®ã ®¹t chuÈn 4 phßng.

- Sè phßng häc chøc n¨ng : 3. Nhu cÇu cÇn cã : 11 phßng.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt cña ®iÓm tr­êng chÝnh lµ: 2000 m2.

- Cã 4 phßng ë gi¸o viªn.

DiÖn tÝch ®ñ ®Ó x©y dùng tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia theo quy ®Þnh.

2.2. §iÓm lÎ Na Khµ:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 4 phßng. Trong ®ã ®¹t chuÈn 0 phßng.

- Sè phßng häc cßn thiÕu : 3 phßng.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt cña ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 3100 m2

2.3. §iÓm lÎ Chiªn Pôc:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 4 phßng. Trong ®ã ®¹t chuÈn 4 phßng.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt cña ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 1500 m2.

2.4. §iÓm lÎ Buèn:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 3 phßng. Trong ®ã ®¹t chuÈn 3 phßng.

Tæng diÖn tÝch ®Êt cña ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 1938 m2

2.5. §iÓm lÎ §oµn KÕt:

- Sè phßng häc hiÖn cã: 6 phßng. Trong ®ã ®¹t chuÈn 3 phßng.

Tæng diÖn tÝch ®Êt cña ®iÓm tr­êng ®­îc giao: 2079 m2

3. Tr­êng THCS TÐn T»n:

- Sè phßng häc ®· cã: 6 phßng. Sè phßng häc ®¹t chuÈn: 6 phßng.

- Sè phßng chøc n¨ng ®· cã: 0 Sè phßng häc chøc n¨ng cßn thiÕu: 15.

- Sè diÖn tÝch toµn tr­êng: 7664 m2. DiÖn tÝch ®ñ ®Ó x©y dùng tr­êng chuÈn.

6. Tiêu chí số 6 - Cơ sở vật chất văn hoá

§· có nhà văn hóa và khu thể thao xã nh­ng ch­a ®ñ chuÈn

Chưa có nhà văn hóa và khu thể thao của các bản

So với Tiêu chí chưa đạt , dự báo đến 2020 đạt

7. Tiêu chí số 7 - Chợ nông thôn

§· có chợ nông thôn nh­ng ch­a ®ñ chuÈn

Chưa đạt Dự báo đến 2020 đạt

8. Tiêu chí số 8 - Bưu điện

Có một điểm phục vụ bưu chính viễn thông cña x·

Chưa có điểm truy cập internet công cộng ở các thôn

so với Tiêu chí chưa đạt dự báo đến 2015 đạt

9. Tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư

- Tổng số trong xã có 863 nhà ở dân cư, trong đó có 569 nhà đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, (chiếm 65,9%) còn lại 165 nhà chiếm 19,2% (không đảm bảo diện tích m2/người, xây dựng lâu năm chưa được cải tạo, nâng cấp...). Số nhà tạm, dột nát là 129 hộ chiếm 14,9%

- Tình trạng chung về xây dựng nhà ở dân cư: nhà ở của nhân dân trong xã phần lớn là nhà sàn khung gổ, thưng ván ,các công trình vệ sinh như nhà tắm , nhà tiêu , bể nước chưa đảm bảo theo quy định

* Đánh giá: so với tiêu chí nông thôn mới: chưa đạt . Dự báo đến năm 2020 sẽ đạt

III. Kinh tế và tổ chức sản xuất

10. Tiêu chí số 10 - Thu nhập

Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo, tốc độ phát triển chậm, một số tiềm năng sẵn có của địa phương (như đất, nguồn nước, lao động ...), cũng như các nguồn lực từ bên ngoài chưa được khai thác tốt. Diện tích các cây trồng kém hiệu quả, ảnh hưởng đến môi trường đất, diện tích lúa nước ít bình quân khoảng 0,24 ha/hộ, để tăng thu nhập đảm bảo cuộc sống, các hộ phải phát nương làm rẩy chủ yếu để trồng ngô . Chăn nuôi nhỏ lẻ ,chủ yếu dùng giống địa phương và dùng để lấy sức kéo, hình thức nuôi thả rông nên việc chăm sóc và kiểm soát dịch bệnh không đảm bảo việc chăn nuôi và trồng trọt chưa có quy hoạch dẩn đến sự mâu thuẩn trong quá trình phát triển. Giống cây trồng vẫn còn sử dụng một số giống cũ, năng suất và chất lượng thấp, việc áp dụng học kỹ thuật trong trông trọt và chăn nuôi còn hạn chế, sản phẩp chủ yếu làm ra để phục vụ cho tiêu dùng tại địa phương. Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo, nhưng vẫn còn mang tính tự túc tự cấp, khối lượng sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hoá ít và chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Hoạt động ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển; Tỷ trọng sản phẩm từ nông nghiệp trở thành hàng hoá chiếm khoảng 25% tổng sản phẩm sản xuất ra từ nông nghiệp

Thu nhập bình quân đầu người/năm của xã ước đạt 8,0 triệu đồng / người/năm

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí chưa đạt, dự báo: đến năm 2020 sẻ đạt

11. Tiêu chí số 11 - Hộ nghèo

Số hộ nghèo 460/863 hộ với tỷ lệ là 53,3%

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí chưa đạt: dự báo đến 2020

12. Tiêu chí số 12 - Cơ cấu lao động

Tổng số lao động trong độ tuổi đang làm việc năm 2012 là 2395 người (chiếm 62,7%) tổng dân số

Trong đó:

+ Lao động nông lâm nghiệp, thuỷ sản người 2183 chiếm 91,1% Tổng số lao động trong độ tuổi.

+ Lao động phi nông nghiệp là 212 người 8,9% Tổng số lao động trong độ tuổi

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí; chưa đạt dự báo: đến sau n¨m 2020 sẻ đạt

13. Tiêu chí số 13 - Hình thức tổ chức sản xuất

Toàn xã có một hợp tác xã : hợp tác xã dùng nước nhưng hoạt động kém hiệu quả

So với Tiêu chí chưa đạt , dự báo đến năm 2014 sẻ đạt

IV. Về văn hóa - xã hội - môi trường

14. Tiêu chí số 14 - Giáo dục

Tiêu chuẩn 1

Phæ cËp gi¸o dôc :

- Phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc, chèng mï ch÷ : §· ®¹t chuÈn vµ duy tr× hiÖu qu¶ tû lÖ phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc, chèng mï ch÷ .

- Tû lÖ huy ®éng trÎ 6 tuæi vµo líp 1 ®¹t : 100%

- Sè trÎ nhãm tuæi 11-14 tèt nghiÖp tiÓu häc lµ : 98%. Sè cßn l¹i ®ang häc tiÓu häc. ( Tiªu chÝ yªu cÇu 70%).

- Tû lÖ huy ®éng häc sinh tèt nghiÖp líp 6 hµng n¨m vµo häc THCS, Bæ tóc THCS lµ : 98% ( Tiªu chÝ cÇn ®¹t 80%).

- §iÒu kiÖn C¬ së vËt chÊt ch­a ®¸p øng ®ñ ®Ó d¹y vµ thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c m«n häc.

Tiªu chuÈn 2 :

- Tû lÖ tèt nghiÖp THCS hµng n¨m trë lªn c¶ 2 hÖ : 100%( Tiªu chÝ ®Æt ra 70%). Nh­ vËy ®¹t tiªu chuÈn.

- Tû lÖ thanh thiÕu niªn tõ 15 ®Õn 18 tuæi cã b»ng tèt nghiÖp THCS c¶ 2 hÖ ®¹t 94% ( Tiªu chÝ ®Æt ra 70%) . ®¹t chØ tiªu ®Ò ra.

- Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp THCS tiÕp tôc ®­îc häc THPT, bæ tóc, häc nghÒ ®¹t tû lÖ 55 %.( Tiªu chÝ ®Æt ra 85%). Kh«ng ®¹t víi tiªu chÝ.

Tiªu chuÈn vÒ tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o :

- Tæng sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng ®· qua ®µo t¹o ®¹t 8,8 %. ( Tiªu chÝ ®Æt ra 35%). Kh«ng ®¹t tiªu chÝ

- So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí, Không đạt, dự kiến: sau n¨m 2020 sẽ đạt

15. Tiêu chí số 15 - Y tế

Nhà cấp 4 có 9 phòng diện tích đất 500m2

tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 100%

Chưa đạt, dự kiến: đến năm 2017 sẽ đạt

16. Tiêu chí số 16 - Văn hóa

Có 89 gia đình đạt gia đình văn hoá văn hoá

Chưa có bản nào đạt bản văn hoá

So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí ( chưa đạt) dự báo: đến năm 2020 sẻ đạt

17. Tiêu chí số 17 - Môi trường

- HÇu hÕt 7/7b¶n cña x· TÐn T»n hiÖn ®ang sö dông nguån n­íc tù nhiªn lÊy tõ suèi vµ c¸c mã n­íc ®­îc dÉn vÒ qua bÓ ®Çu mèi (bÓ chÝnh) vµ ®­îc dÉn vÒ c¸c bÓ nhá b»ng ®­êng èng kÎm, èng nhùa ®Õn khu d©n c­ cho nh©n d©n sö dông.

- ChÊt l­îng n­íc ®¶m b¶o: kh«ng mµu, kh«ng nïi, kh«ng vÞ l¹, kh«ng chøa thµnh phÇn cã thÓ g©y ¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi sau khi ®­îc ®un s«i.

c. Tû lÖ hé sö dông n­íc hîp vÖ sinh vµ n­íc s¹ch theo quy chuÈn Quèc gia cña x· cô thÓ nh­ sau: (tæng hîp ®Õn c¸c b¶n)

- B¶n §oµn KÕt: 117 hé trong ®ã cã 117 hé ®­îc dïng n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 100%.

- B¶n Chiªn Pôc: 117 hé trong ®ã 117 hé ®­îc sö dông nguån n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 100%.

- B¶n Na Khµ: 100 hé trong ®ã cã 5 hé ®­îc sö dông n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 5%; cßn l¹i 95 hé ch­a ®­îc sö dông n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 95%.

- B¶n Buèn: 127 hé trong ®ã cã 42 hé ®­îc sö dông nguån n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 33%; cßn l¹i 85 hé ch­a ®­îc sö dông n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 67%.

- B¶n TÐn T»n: 202 hé trong ®ã 202 hé ®­îc dïng n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 100%.

- B¶n PiÒng Mßn: 57 hé hiÖn t¹i b¶n ch­a cã c«ng tr×nh n­íc.

- B¶n ChiÒng Cång: 122 ch­a cã c«ng tr×nh n­íc.

- B¶n PiÒng Lµn: 30 hé hiÖn t¹i ch­a cã c«ng tr×nh n­íc.

Tæng sè hé toµn x· lµ: 863 hé trong ®ã cã 483 hé ®­îc sö dông nguån n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 55,96%; cßn l¹i 380 hé ch­a ®­îc sö dông nguån n­íc hîp vÖ sinh chiÕm 44,04%.

(tiªu chÝ nµy ch­a ®¹t so víi quy ®Þnh < 85%).

1.2. C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t tiªu chuÈn vÒ m«i tr­êng: (tiªu chÝ ®¹t).

a. C¬ së s¶n xuÊt kinh doanh gåm: C¸c c¬ së s¶n xuÊt (trång trät, ch¨n nu«i, nu«i trång thuû s¶n, tiÓu thñ c«ng nghiÖp), c¸c c¬ së chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n cña hé c¸ thÓ, tæ hîp t¸c, hîp t¸c x· hoÆc c¸c doanh nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn x·:

HiÖn t¹i trªn ®Þa bµn x· TÐn T»n ch­a cã.

(tiªu chÝ nµy ®¹t)

b. C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t tiªu chuÈn m«i tr­êng nÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ biÕn cã x¶ n­íc th¶i r¾n, mïi, khãi bôi, tiÕng ån n»m trong giíi h¹n cho phÐp theo quy ®Þnh.

HiÖn t¹i trªn ®Þa bµn x· TÐn T»n ch­a cã.

(tiªu chÝ nµy ®¹t).

1.3. Kh«ng cã c¸c ho¹t ®éng g©y « nhiÓm m«i tr­êng vµ cã ho¹t ®éng ph¸t triÓn m«i tr­êng xanh - s¹ch - ®Ñp gåm c¸c néi dung:(tiªu chÝ ch­a ®¹t).

a. Kh«ng cã c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng g©y « nhiÓm m«i tr­êng.

Trªn ®Þa bµn x· TÐn T»n ch­a cã c¸c c¬ së SX kinh doanh.

(tiªu chÝ nµy ®¹t).

b. Trong mçi b¶n ®Òu cã tæ dän vÖ sinh, khai th«ng cèng r·nh, ph¸t quang dän cá ë ®­êng, thu gom vÒ n¬i quy ®Þnh:

HiÖn t¹i trong mçi b¶n cña x· ch­a thµnh lËp ®­îc tæ dän vÖ sinh. Nh­ng hµng th¸ng b¶n cã tæ chøc cho c¸c hé don vÖ sinh m«i tr­êng trong b¶n.

(tiªu chÝ nµy ch­a ®¹t).

c. §Þnh kú tæ chøc tæng vÖ sinh víi sù tham gia cña mäi ng­êi d©n:

HiÖn t¹i cã 7/7 b¶n cña x· TÐn T»n hµng n¨m cã tæ chøc ®­îc 2 lÇn tæng vÖ sinh theo ®Þnh kú mµ cã sù tham gia cña nhiÒu ng­êi:

(tiªu chÝ nµy ®¹t).

d. Tæ chøc trång c©y xanh ë n¬i c«ng céng, ®­êng giao th«ng vµ c¸c trôc giao th«ng chÝnh néi ®ång.

Cã mét sè b¶n ph¸t ®éng §oµn viªn thanh niªn hµng n¨m trång c©y xanh n¬i c«ng céng nh­ ®­êng giao th«ng nh­ng ch­a th­êng xuyªn, viÖc ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y ch­a tèt nªn sè l­îng c©y sèng ®¹t tû lÖ thÊp.

(tiªu chÝ nµy ch­a ®¹t).

e. T«n t¹o c¸c hå n­íc t¹o c¶nh quan ®Ñp vµ ®iÒu hoµ sinh th¸i:

Trªn ®Þa bµn x· kh«ng cã hå n­íc. Chñ yÕu ®Þa bµn x· cã dßng S«ng M· vµ Suèi Xim vµ c¸c suèi kh¸c ch¶y qua ®Ò nghÞ x· cÇn t«n t¹o ®Ó t¹o c¶nh quan m«i tr­êng ®Ñp gãp phÇn ®iÒu hoµ sinh th¸i trong x·.

(tiªu chÝ nµy ®¹t)

1.4. NghÜa trang ®­îc x©y dùng theo quy ho¹ch:(tiªu chÝ ch­a ®¹t).

a. Mçi th«n hoÆc liªn th«n cÇn quy ho¹ch ®Êt lµm nghÜa trang l©u dµi.

Trªn ®Þa bµn x· tÐn tÇn cã 7 nghÜa trang (NghÜa ®Þa) phôc vô cho 7 b¶n cô thÓ nh­ sau:

- B¶n §oµn KÕt diÖn tÝch nghÜa trang: 5,5 ha.

- B¶n ChiÒng Cång diÖn tÝch nghÜa trang: 4,5 ha.

- B¶n Chiªn Pôc diÖn tÝch nghÜa trang: 6,5 ha.

- B¶n PiÒng Mßn tÝch nghÜa trang: 2,5 ha.

- B¶n TÐn T»n diÖn tÝch nghÜa trang: 3,0 ha.

- B¶n Buèn diÖn tÝch nghÜa trang: 2,5 ha.

- B¶n Na Khµ diÖn tÝch nghÜa trang: 3,5 ha.

Tæng diÖn tÝch nghÜa trang toµn x·: 28 ha.

Míi cã 7/7 b¶n quy ho¹ch ®­îc khu nghÜa trang

(tiªu chÝ nµy ch­a ®¹t).

b. Cã quy chÕ vÒ qu¶n lý nghÜa trang quy ®Þnh cô thÓ khu nghÜa trang ph¶i cã khu hung t¸ng, c¸t t¸ng, t©m linh, n¬i trång c©y xanh, cã lèi ®i thuËn lîi cho viÖc th¨m viÕng. Mé ph¶i ®Æt theo hµng, x©y dùng ®óng diÖn tÝch vµ chiÒu cao quy ®Þnh.

HÇu hÕt c¸c b¶n trong x· ch­a x©y dùng ®­îc quy chÕ qu¶n lý nghÜa trang.

(tiªu chÝ nµy ch­a ®¹t).

c. Cïng víi viÖc quy ho¹ch vµ x©y dùng quy chÕ qu¶n lý nghÜa trang cÇn vËn ®éng ng­êi d©n:

- Thùc hiÖn ho¶ t¸ng thay cho ch«n cÊt ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn: do kiÒu kiÖn kinh tÕ cña nh©n d©n cßn khã kh¨n, theo phong tôc tËp qu¸n.

(tiªu chÝ nµy ®¹t)

- Thùc hiÖn ch«n cÊt t¹i nghÜa trang thay cho ch«n cÊt t¹i v­ên (ë nh÷ng n¬i cßn phong tôc nµy).

Trªn ®Þa bµn toµn x· TÐn T»n thùc hiÖn viÖc ch«n cÊt t¹i nghÜa trang.

(tiªu chÝ nµy ®¹t).

1.5. ChÊt th¶i ®­îc thu gom vµ xö lý theo quy ®Þnh: (tiªu chÝ ch­a ®¹t).

HÇu hÕt trªn ®Þa bµn c¸c b¶n trong x· viÖc thu gom chÊt th¶i vµ xö lý chÊt th¶i chñ yÕu b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng, l­îng chÊt th¶i chñ yÕu lµ r¸c th¶i sinh ho¹t ®­îc xö lý b»ng 2 h×nh thøc ch«n t¹i v­ên nhµ hoÆc ®èt. ChÊt th¶i nguy h¹i ®Æc biÖt t¹i Tr¹m y tÕ x· chñ yÕu xö lý theo h×nh thøc ®µo hè ch«n lÊp. X· ch­a cã quy ho¹ch vµ ch­a ®­îc ®Çu t­ x©y dùng b·i xö lý r¸c th¶i tËp trung.

(tiªu chÝ nµy hiÖn t¹i ®¶m b¶o yªu cÇu nh­ng ch­a ®¹t)

V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

18. Tiêu chí số 18 - Hệ thống tổ chức chính trị xã hội

Tổng số cán bộ công chức là 25 số cán bộ đạt chuấn là 25

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở từ cấp xã đến cấp bản, theo quy định;

- Kết quả đánh giá, phân loại Đảng bộ, chính quyền của xã trong 03 năm gần nhất.: Đạt trong sạch vững mạnh

- Kết quả đánh giá, phân loại các tổ chức đoàn thể chính trị của xã trong 03 năm gần nhất: Đạt tiên tiến

So sánh mức độ đạt được so với Tiêu chí (đạt)

19. Tiêu chí số 19 - An ninh, trật tự xã hội

Hàng năm Đảng uỷ có Nghị quyết, UBND có Kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự và “ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Hàng năm phân loại xã về “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” đạt loại khá . Lực lượng Công an xã được xây dựng, củng cố ngày càng trong sạch, vững mạnh theo quy định của Pháp lệnh Công an xã và hướng dẫn của ngành Công an. Hàng năm phân loại thi đua tập thể Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” ; không có cá nhân Công an xã bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Không để xẩy ra hoạt động phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng. Không để xẩy ra các hoạt động chống đối Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; gây rối an ninh trật tự...

Không để xẩy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp kéo dài.

Kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác so với năm trước, không để xẩy ra tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (từ 7 năm tù trở lên).

Kiềm chế và làm giảm tai nạn, tệ nạn xã hội so với năm trước. Không để xẩy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng.

B. Đánh giá thực trạng các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn xã

Hiện nay trên địa bàn xã TÐn tÇn đang được nhà nước đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững thông qua càc chương trình dự án như: chương trình 30a, chương trình 135 giai đoạn II ,dự án biên giới, chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch, chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, văn hoá , giáo dục vv.. các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân . Tổng nguồn vốn đang thực hiện trên địa bàn là khoảng 10 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn ngân sách nhà nước

Việc huy động vốn trong dân để thực hiện các chương trình, dự án trong thời gian qua còn rất hạn chế do đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, còn có tư tưởnh trông chờ vào nhà nước, công tác tuyên truyên vận động về quyền lợi và trách nhiệm của gia đình khi tham gia các chương trình, dự án theo phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm còn hạn chế

Đánh giá chung

1. Thuân lợi.

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã có nhiều kinh nghiêm lãnh, chỉ đạo công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân các dân tộc là động lực cơ bản thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện.

- Tiềm năng của đất đai tương đối lớn, các loại đất đa dạng phù hợp với nhiều loại cây trồng, vì vậy có khả năng phát triển về nông, lâm nghiệp; Khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm không khí phù hợp với nhiều loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp ngắn và dài ngày.

- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong những năm qua đã làm thay đổi dần tính chất của nền kinh tế tự cung, tự cấp dần sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá; Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cho năng xuất cao, các mô hình sản xuất được đẩy mạnh

- Cơ sở hạ tầng như: giao thông , thuỷ lợi hệ thống điện, bưu điện , Cơ sở hạ tầng về văn hóa, giáo dục, y tế … được củng cố và tăng cường đáp ứng bước đầu cho nhu cầu phục vụ sản xuất. Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

- Bộ mặt văn hoá nông thôn ngày càng được đổi mới, diện mạo nông thôn từng bước phát triển, số lượng các gia đình đăng ký tham gia xây dựng (gia đình văn hoá, bản văn hoá) ngày càng được tăng lên, người dân ngày càng tiếp cận nhiều hơn, gần hơn với các dịch vụ.

- Hiện nay nhiều chương trình dự án đang được đầu tư, triển khai trên địa bàn xã, đây là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

2. Khó khăn.

- Do đặc điểm là xã xuất phát thấp, kinh tế còn chậm phát triển so với yêu cầu, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp và không đồng đều.

- Cơ sở hạ tầng tuy được đầu tư xây dựng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn theo qui định, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới, hệ thống kênh thủy lợi nội đồng đảm bảo phục vụ sản xuất, chăn nuôi, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất tập trung do xuống cấp.

- Giáo dục, y tế tuy đã được củng cố và tăng cường nhưng chưa đồng bộ, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học trong nhà trường.

- Diện tích đất chưa sử dụng chủ yếu nằm trên các khu vực núi đá cao, ảnh hưởng lớn đến việc khai thác loại đất này vào sử dụng cho các mục đích, mưa lớn tập trung theo mùa thường gây ra hiện tượng lũ lụt cục bộ, xói mòn, rửa trôi đất, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống dân sinh.

- Các nghành kinh tế chưa phát huy được hết khả năng và thế mạnh của địa phương như công nghiệp – TTCN, thương mại du lịch – dịch vụ.

- Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn thiếu và yếu, dẩn đến việc đầu tư thiếu träng tâm ,trọng điểm, dàn trãi, chi phí đầu tư lớn

- Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực, tuy nhiên nghành nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao, hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ, tiềm năng đất đai và lao động chưa được khai thác triệt để.

- Đời sống nhân dân tuy được nâng lên, nhưng nhìn chung một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao chiếm tỷ lệ 53,3%, công tác đào tạo, dạy nghề còn hạn chế, vẫn còn tình trạng người lao động thiếu việc làm.

- Trình độ cán bộ xã, bản tuy đủ về cơ cấu, nhưng còn hạn chế , kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Việc hoạch định, định hướng, tầm nhìn phát triển kinh tế xã hội chưa có chiều sâu, kế hoạch chuyển đổi cây trồng vật nuôi còn chậm, chưa mang tính sản xuất hàng hoá của từng vùng nhằm đảm bảo cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

- Trong những năm tới việc phát triển kinh tế - xã hội sẽ gây áp lực không nhỏ đến tình hình sử dụng đất, đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm trong việc bố trí sử dụng các loại đất trên điạ bàn.

3. Nguyên nhân hạn chế:

Tinh thần trách nhiệm của một số ít Cán bộ và người dân trong việc thực hiện các Chương trình, dự án chưa cao, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước vẫn còn.

Việc quản lý , khai thác, sử dụng ,sữa chữa các công trình đã được đầu tư chưa được quan tâm đúng mức, chưa có chủ quản lý đích thực, làm giảm tuổi thọ công trình cũng như hiệu quả khai thác

Trong những năm qua, phát triển nông thôn thiếu đồng bộ, không có quy hoạch, tự phát, chưa khai thác được nội lực của người dân để phát triển nông thôn, công tác tuyên truyền còn hạn chế.

Tình độ dân trí còn thấp và không đồng đều, ảnh hưởng đến việc tiếp thu và nhận thức các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như việc tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuất vào trong sản xuất.

· Đánh giá về thực trạng nông thôn mới

- xã có 03 tiêu chí đã đạt là: tiêu chí: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; An ninh, trật tự xã hội được giữ vững .

- Tiêu chí chưa đạt là : giao thông, Thuỷ lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, Cơ cấu lao động, hình thức sản xuất, Giáo Dục, Ytế , Văn hoá , Môi trường

Phần III

NỘI DUNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

GIAI ĐOẠN 2010 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2005

I. QUAN ĐIỂM

- Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương là chính, Nhà nước đóng vai trò định hướng, ban hành các chính sách, cơ chế hỗ trợ, đào tạo cán bộ và hướng dẫn thực hiện. Các hoạt động cụ thể do chính cộng đồng người dân ở xã bàn bạc dân chủ để quyết định và tổ chức thực hiện.

- Kế thừa và lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn nông thôn.

- Thực hiện Chương trình xây dựng NTM phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có quy hoạch và cơ chế đảm bảo thực hiện các quy hoạch xây dựng NTM đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn lực; tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã quản lý và tổ chức thực hiện các công trình, dự án của Chương trình xây dựng NTM; phát huy vai trò làm chủ của người dân và cộng đồng, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá.

- Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp ủy đảng, chính quyền đóng vai trò chỉ đạo, điều hành quá trình xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Xây dựng xã TÐn TÇn trở thành xã nông thôn mới trong năm 2020 thể hiện các đặc trưng: có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao; có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, có hình thức sản xuất phù hợp gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông thôn theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị ở xã, bản dưới sự lãnh đạo của Đảng.

2. Mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn:

a) Giai đoạn 2011-2015:

Duy trì và nâng cao chất lượng 3 tiêu chí đã đạt được đó là;

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh; An ninh, trật tự xã hội.

Phấn đấu đạt thêm 7 tiêu chí đó là ; Thuû lîi, điện, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, hình thức sản xuất, Ytế

b) Giai đoạn 2016-2020:

Duy trì và nâng cao chất lượng 10 tiêu chí đã đạt được đó là;

Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh;

An ninh, trật tự xã hội, điện, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, hình thức sản xuất, Giáo Dục, Ytế , nhà ở dân cư

Phấn đấu đạt 9 tiêu chí đó là ; Giáo Dục, thu nhập, Văn hoá , trường học, hộ nghèo, giao thông; cơ sở vật chất văn hoá , Cơ cấu lao động, Môi trường

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới

1.1 Mục tiêu:

Rà soát hiện trạng quy hoạch ở xã, xác định các nội dung quy hoạch cần điều chỉnh, bổ sung, lập mới cho phù hợp.

1.2 Nhiệm vụ:

- Quy hoạch chi tiết trung tâm xã

- Quy hoạch chi tiết chĩnh trang các khu dân cư hiện có

- Quy hoạch chi tiết sản suất nông, lâm, thuỷ sản

Kinh phí dự kiến khoảng 0,5 tỷ đồng

2. Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn

2.1 Giao thông(tiêu chí 2):

A/ Mục tiêu:

Xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn, bảo đảm chất lượng ,thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá, tiêu thụ nông sản, là tiền đề hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung với qui mô lớn; góp phần phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao trình độ dân trí cho người dân nông thôn

B/ Nội dung thực hiện:

Tập trung phát triển các mạng lưới giao thông của xã gồm: nâng cấp các đường trục chính của xã, bản; các tuyến đường ngõ xóm (đường nội bản), và các tuyến đường trục chính nội đồng bao gồm:

* Đường b¶n, liên bản;

Có 4 tuyến đường của 4 bản dài 9,5 km theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT bao gồm;

Na Khµ: L= 2 km §i tõ tØnh lé 520 ®Õn cuèi b¶n

PiÒng Mßn: L= 1km. Tõ tØnh lé 520 ®Õn ®Çu b¶n, vµ 5 cèng qua ®­êng, hiÖn t¹i lµ ®­êng ®Êt

Chiªn Pôc: L= 3,5 km. Tõ tØnh lé 520 ®Õn cuèi b¶n.

§oµn KÕt: L= 3 km tõ tØnh lé 520 ®Õn cuèi b¶n

Tổng vốn dự kiến 45 tỷ đồng

* Đầu tư xây dựng đường ngõ, xóm;

Có 12 tuyến đường của 6 bản dài 4,38 km theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT bao gồm:

B¶n Buèn: L= 0,08 km. §iÓm ®Çu nhµ ¤ng Dùng, ®iÓm cuèi nhµ ¤ng Nhåi

L= 0,1 km Tõ nhµ ¤ng Nh©n ®Õn nhµ ¤ng §Ýnh

PiÒng Mßn: L= 0,05 Tõ nhµ «ng P­êi ®Õn nhµ v¨n ho¸

Chiªn Pôc: L= 0,8km tõ nhµ «ng LiÒu ®Õn nhµ «ng Nh©n.

ChiÒng Cång: L= 1,2 km Tõ nhµ «ng §¹i ®Õn nhµ «ng Dòng.

§oµn KÕt: L= 1km Tõ nhµ «ng Kh»ng ®Õn nhµ «ng Pßng

TÐn T»n: L = 0,1 km Tõ nhµ «ng TÝnh ®Õn nhµ «ng H»ng.

L= 0,1km Tõ nhµ bµ TÇn ®Õn nhµ «ng TiÖp.

L= 0,15km Tõ nhµ «ng C­êng ®Õn nhµ bµ Phai.

L= 0,1km Tõ nhµ «ng Thång ®Õn nhµ «ng Qu©n.

L= 0,1km Tõ nhµ «ng T­ ®Õn nhµ bµ Dù.

L= 0,6km Tõ nhµ bµ dù ®Õn nhµ «ng TÝnh.

Tổng vốn dự kiến 22 tỷ đồng:

* Đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng;

Đầu tư xây dựng 15,9 km của 10 tuyến dường theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT bao gồm:

B¶n Buèn: L= 4,5km. §i tõ nhµ ¤ng TiÖu ®Õn ruéng suèi Toong

L= 2,5km.Tõ nhµ ¤ng NhËn ®Õn suèi Ung

L=1,2km.§i tõ nhµ ¤ng To¶n ®Õn ruéng suèi Ta Låm

Lµm mét cÇu treo dµi 250(m) b¾c qua s«ng m· sang suèi Bo n¬i lµm n­¬ng ruéng

Na Khµ: L= 0,1km.§i tõ b¶n ®Õn ruéng Pha M¸y

L= 0,1km.§i tõ b¶n ®Õn ruéng Nµ Kham

PiÒng Mßn: L= 400m Tõ ®Çu cÇu treo ®Õn ruéng «ng LËp.

L=500m Tõ nhµ bµ Buèi ®Õn ruéng T¸ Co l­¬ng

Chiªn Pôc: L= 1km, Tõ nhµ «ng LiÒu ®Õn suèi Kh«m.

ChiÒng Cång: L= 1,6km Tõ nhµ «ng §iÓm ®Õn ruéng Nµ Ngè.

§oµn KÕt: L= 4km Tõ nhµ «ng Kh»ng ®Õn Nµ Cãc

Vốn dự kiến 80 tỷ đồng

Tổng vốn dự kiến cho tiêu chí giao thông 147 tỷ đồng

C./ vốn dự kiến khoảng 147 tỷ đồng ,

C.1 Vốn ngân sách Trung ương (a + b ):

a - Vốn từ các Chương trình MTQG, các chương trình, dự án hỗ trợ khác: )

Tổng vốn đầu tư 147 tỷ x 23% = 33,81 tỷ

b - Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình (chủ yếu là ngân sách TW hỗ trợ và một phần ngân sách địa phương):

Tổng vốn đầu tư 147 tỷ x 17% = 24,99 tỷ

C.2 Vốn từ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác:

Tổng vốn đầu tư 147 tỷ x 20% = 29,4 (tỷ đồng).

C.3 Vốn tín dụng, bao gồm vốn vay hỗ trợ đầu tư phát triển và tín dụng thương mại:

Tổng vốn đầu tư 147 x 30% = 44,1 (tỷ đồng).

C.4 Vốn đóng góp của cộng đồng:

- Tổng vốn đầu tư 147 tỷ x 10% = 14,7 (tỷ đồng)

2.2 Thuỷ lợi (tiêu chí 3):

A/ Mục tiêu:

Hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi nội đồng đáp ứng tốt nhu cầi tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt và nuôi trồng thuỷ sản, kết hợp phục vụ giao thông nông thôn.

B/ Nội dung thực hiện:

- Cải tạo nâng cấp kiªn cè : 7,65 km kênh mương nội đồng, 10 đập đầu mối theo tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ xây dựng, nạo vét sữa chữa 11,72 km kênh mương đã kiên cố hoá Bao gồm:

STT

Tªn B¶n

Tªn §Ëp Kªnh

ChiÒu Dµi §Ëp Kªnh

môc tiªu

1

B¶n Buèn

- §Ëp kªnh sép NÆm Co H¸ trªn: §Ëp, kªnh ®· x©y kiªn cè

- §Ëp kªnh sép NÆm Co H¸ trªn: §Ëp, kªnh ®· x©y kiªn cè

- §Ëp Co Hµo: §Ëp t¹m, kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Na Khµ: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Na Co MÞ: §Ëp t¹m, kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Toong Kiªng: §Ëp t¹m, kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh Nµ Nam: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

- §Ëp Na Ta Låm: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

L =1900 m

L = 520(m)

L = 350(m)

L= 550(m)

L= 850(m)

L=400(m)

L=550(m)

L=220(m)

n¹o vÐt

n¹o vÐt

kiªn cè

kiªn cè

kiªn cè

kiªn cè

kiªn cè

kiªn cè

2

Na Khµ

- §Ëp kªnh Anh §µi: §Ëp kªnh ®· x©y ( Nh­ng xuèng cÊp)

- §Ëp kªnh Na Kham: §Ëp x©y, kªnh míi x©y ®­îc 400(m) Cßn 2100 (m) lµ kªnh ®Êt

- §Ëp kªnh sép NËm: §Ëp t¹m kªnh ®Êt

L =15000m

L =400m

L= 2100m

L = 1000m

n¹o vÐt

söa ch÷a

kiªn cè

kiªn cè

3

PiÒng Mßn

§· cøng ho¸ 1km. Cßn 1500m ®· x©y nh­ng kh«ng ®ñ n­íc, cÇn n©ng cÊp söa ch÷a.

L= 2500m

n©ng cÊp söa ch÷a

4

Chiªn Pôc